laws and regulations that protect health and ensure safety

listen to the pronunciation of laws and regulations that protect health and ensure safety
الإنجليزية - التركية

تعريف laws and regulations that protect health and ensure safety في الإنجليزية التركية القاموس.

enforce
{f} zorlamak
enforce
zorla almak veya yaptırmak
enforce
{f} zorla yaptırmak
enforce
tatbik etmek
enforce
(Ticaret) ödemeye zorlamak
enforce
infaz etmek
enforce
zorla kabul ettirmek
enforce
zorla elde etmek
enforce
mecbur et
enforce
uygulamak

Yasaları uygulamak çok zordu. - The laws were very difficult to enforce.

enforce
{f} güçlendirmek
enforce
yerine getirmek
enforce
{f} sözünü geçirmek
enforce
enforceableuygulanabilir
enforce
tatbik edilebilir
الإنجليزية - الإنجليزية
enforce
laws and regulations that protect health and ensure safety

  الواصلة

  laws and regulations that pro·tect health and en·sure safe·ty

  التركية النطق

  lôz ınd regyıleyşınz dhıt prıtekt helth ınd enşûr seyfti

  النطق

  /ˈlôz ənd ˌregyəˈlāsʜənz ᴛʜət prəˈtekt ˈhelᴛʜ ənd enˈsʜo͝or ˈsāftē/ /ˈlɔːz ənd ˌrɛɡjəˈleɪʃənz ðət prəˈtɛkt ˈhɛlθ ənd ɛnˈʃʊr ˈseɪftiː/

  كلمة اليوم

  arborescent
المفضلات