laktoza karşı duyarlılık gösteren kişi, laktoz hassasiyeti olan kişi

listen to the pronunciation of laktoza karşı duyarlılık gösteren kişi, laktoz hassasiyeti olan kişi
التركية - الإنجليزية
(Tıp, İlaç) lactase intolerant
laktoza karşı duyarlılık gösteren kişi, laktoz hassasiyeti olan kişi

    الواصلة

    lak·to·za kar·şı du·yar·lı·lık gös·te·ren ki·şi, lak·toz has·sa·si·ye·ti o·lan ki·şi

    النطق

    كلمة اليوم

    lavaliere
المفضلات