lacking wise judgment

listen to the pronunciation of lacking wise judgment
الإنجليزية - التركية

تعريف lacking wise judgment في الإنجليزية التركية القاموس.

indiscreet
ağzında bakla ıslanmamak
indiscreet
düşünmeden davranan
indiscreet
düşüncesiz
indiscreet
{s} boşboğaz
indiscreet
{s} patavatsız

Sana patavatsız bir soru sorabilir miyim? - May I ask you an indiscreet question?

indiscreet
indiscreetlydüşüncesizce
indiscreet
{s} ağzında bakla ıslanmaz
indiscreet
{s} düşüncesizce yapılan
indiscreet
{s} gereksiz
indiscreet
ağzı gevşek
indiscreet
sağgörüsüz
indiscreet
{s} geveze
indiscreet
{s} yersiz
الإنجليزية - الإنجليزية
indiscreet
lacking wise judgment

  الواصلة

  lack·ing wise judg·ment

  التركية النطق

  läkîng wayz cʌcmınt

  النطق

  /ˈlakəɴɢ ˈwīz ˈʤəʤmənt/ /ˈlækɪŋ ˈwaɪz ˈʤʌʤmənt/

  كلمة اليوم

  ripsnorter
المفضلات