lacking respectability in character or behavior or appearance

listen to the pronunciation of lacking respectability in character or behavior or appearance
الإنجليزية - التركية

تعريف lacking respectability in character or behavior or appearance في الإنجليزية التركية القاموس.

disreputable
adı çıkmış
disreputable
kötü ünlü
disreputable
{s} onursuz
disreputable
{s} itibarsız
disreputable
{s} kötü tanınan
disreputable
kötü şöhreti olan
disreputable
kötü ün yapmış
disreputable
haysiyetsiz
disreputable
namussuz
disreputable
{s} rezil
disreputable
{s} adı kötüye çıkmış
الإنجليزية - الإنجليزية
disreputable
lacking respectability in character or behavior or appearance

  الواصلة

  lack·ing re·spect·a·bi·li·ty in char·ac·ter or be·ha·vior or ap·pear·ance

  التركية النطق

  läkîng rispektıbîlîti în kerîktır ır bîheyvyır ır ıpîrıns

  النطق

  /ˈlakəɴɢ rēˌspektəˈbələtē ən ˈkerəktər ər bəˈhāvyər ər əˈpərəns/ /ˈlækɪŋ riːˌspɛktəˈbɪlɪtiː ɪn ˈkɛrɪktɜr ɜr bɪˈheɪvjɜr ɜr əˈpɪrəns/

  كلمة اليوم

  decant
المفضلات