lacking coordination

listen to the pronunciation of lacking coordination
الإنجليزية - التركية

تعريف lacking coordination في الإنجليزية التركية القاموس.

uncoordinated
koordinasyonsuzluk
الإنجليزية - الإنجليزية
uncoordinated, without coordination
uncoordinated
lacking coordination

  الواصلة

  lack·ing co·or·di·na·tion

  التركية النطق

  läkîng kōôrdıneyşın

  النطق

  /ˈlakəɴɢ kōˌôrdənˈāsʜən/ /ˈlækɪŋ koʊˌɔːrdənˈeɪʃən/

  كلمة اليوم

  fetor
المفضلات