lack of courage; cowardliness

listen to the pronunciation of lack of courage; cowardliness
الإنجليزية - التركية

تعريف lack of courage; cowardliness في الإنجليزية التركية القاموس.

discourage
cesaretini kırmak

Tom Mary'nin cesaretini kırmak istemiyor. - Tom doesn't want to discourage Mary.

discourage
{f} vazgeçirmek

İnsanları onu yapmaktan vazgeçirmek için mümkün olan her şeyi yaptım. - I've done everything possible to discourage people from doing that.

discourage
{f} hevesini kırmak
discourage
kandırmak
discourage
caydırmak
discourage
engellemek
discourage
önlemek
discourage
yıldırmak
discourage
cesaretini kır

Tom'un cesaretini kırmayalım. - Let's not discourage Tom.

Onun cesaretini kırmayalım. - Let's not discourage him.

discourage
gözünü korkutmak
discourage
discouraging ly hayal kırıklığına uğratarak
discourage
fikrini değiştirmek
discourage
{f} (from) -den vazgeçirmek
discourage
discourage somebody from doing something birini bir işten vaz geçirmek
discourage
{f} hayal kırıklığına uğratmak
الإنجليزية - الإنجليزية
discourage
lack of courage; cowardliness
المفضلات