laboratuar

listen to the pronunciation of laboratuar
التركية - الإنجليزية
lab

The Mars Science Laboratory has landed on Mars. - Mars Bilim Laboratuarı Mars'a indi.

The laboratory was destroyed in a fire. - Laboratuar bir yangında tahrip oldu.

laboratory

Fadil took the sample to his laboratory and analyzed it. - Fadıl numuneyi laboratuarına götürdü ve onu analiz etti.

They are in a scientific laboratory. - Onlar bilimsel bir laboratuardalar.

laboratuar deneyleri
laboratory experiments
laboratuar aracılığıyla
(Tıp) laboratorially
laboratuar eldiveni
laboratory glove
laboratuar gereçleri
laboratory equipment
laboratuar ile ilgili
(Tıp) laboratorial
laboratuar incelemesi
laboratory investigation
laboratuar kullanılarak
(Tıp) laboratorially
laboratuar kum banyosu
(Fizik) laboratory sand bath
laboratuar tanısı
(Tıp) laboratory diagnosis
laboratuvar
lab

I'm certain we can deliver the laboratory equipment by March 15th. - 15 Mart'a kadar laboratuvar ekipmanını teslim edebileceğimden eminim.

He works in that lab. - O, o laboratuvarda çalışmaktadır.

laboratuvar
laboratory

The laboratory is busy now on a new scientific experiment. - Laboratuvar şimdi yeni bir bilimsel deneyle meşgul.

I wish to work in the laboratory some day. - Ben, bir gün laboratuvarda çalışmak istiyorum.

laboratuvar
laboratorium
laboratuvar
laboratory, lab
التركية - التركية

تعريف laboratuar في التركية التركية القاموس.

laboratuvar
Dil laboratuvarı
laboratuvar
Bilimsel ve teknik araştırmalar, çalışmalar için gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu yer
laboratuar
المفضلات