kuram

listen to the pronunciation of kuram
التركية - الإنجليزية
theorem
theory

Who invented the theory of relativity? - Görelilik kuramını kim icat etti?

hypothesis
theory teori, nazariye
(Ticaret) model
speculation
kuram oluşturmak
to theorize
edebi kuram
literary theory
bilgi kuram
(Felsefe) theory of knowledge
erek-odaklı kuram
target-oriented theory
normcu kuram
(Hukuk) normative doctrine
sosyolojik kuram
(Hukuk) sociological doctrine
toplumbilimci kuram
(Hukuk) sociological doctrine
التركية - التركية
Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori
Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi
Belirli bir konuda düşüncelerin, görüşlerin bütünü
Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori: "Onun bir başka anlamı da bir düşüncenin, bir kuramın soyutça anlatılmasından doğar."- S. Birsel
Teori
Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü: "İnsanlar da görünen dünyanın bir parçası olarak bu kurama girerler."- H. Taner
kuram
المفضلات