kurallar

listen to the pronunciation of kurallar
التركية - الإنجليزية
rules

Please obey the school rules. - Lütfen okul kurallarına uy.

Please follow the school rules. - Lütfen okul kurallarına uyun.

regulations

We must observe the traffic regulations. - Trafik kurallarına uymalıyız.

Those regulations all apply to everyone without a single exception. - Bu kurallar bir tek istisna olmadan herkes için geçerlidir.

do's and don'ts
(Hukuk) norms, guidelines
institutes
kural
rule

Please follow the school rules. - Lütfen okul kurallarına uyun.

We should observe our traffic rules. - Trafik kurallarına uymalıyız.

kural
{i} regulation

We must observe the traffic regulations. - Trafik kurallarına uymalıyız.

These regulations ought to be observed by the students. - Bu kurallar öğrenciler tarafından incelenmeli.

kural
statute
kural
rule; regulation
kural
(Politika, Siyaset) basis

Greetings are the basis of good manners. - Selamlar, görgü kurallarının temelidir.

etik kurallar
(Politika, Siyaset) codes of conduct
kural
ruler
kural
regular

Turkish is a very regular and logical language. - Türkçe çok kurallı ve mantığa uygun bir dil.

kural
formula
kural
(Ticaret) article
kural
fundamental
kural
{i} code

The honor code was important. - Ahlak kuralları önemliydi.

kural
(Bilgisayar) guideline

What you're wearing on your feet don't meet safety guidelines. - Ayaklarına giydiğin şey güvenlik kurallarına uymuyor.

We have very strict guidelines here. - Burada çok katı kurallarımız var.

kural
rubric
kural
(Politika, Siyaset) guidelines

What you're wearing on your feet don't meet safety guidelines. - Ayaklarına giydiğin şey güvenlik kurallarına uymuyor.

We have very strict guidelines here. - Burada çok katı kurallarımız var.

kural
(Ticaret) procedure
kural
base
kural
(Kanun,Latin) lex
kural
{i} law

Everything is subject to the laws of nature. - Her şey doğanın kurallarına tabidir.

You should obey the traffic laws when you drive. - Araba sürerken trafik kurallarına uymamız gerekiyor.

kural
order
kural
norm

This contradicts all norms and rules. - Bu bütün normlara ve kurallara aykırıdır.

kural
constitution
düzenler, kurallar
is organized, the rules
kaideler, kurallar
rules, rules
kural
rule in

Can we apply this rule in this case? - Bu durumda bu kuralı uygulayabilir miyiz?

I'm afraid that violates every rule in the book. - Korkarım ki kitaptaki her kural ihlal edilmektedir.

tarifenin uygulanmasına ilişkin genel kurallar
(Ticaret) general rules for the interpretation of the tariff
anayasal kurallar
(Hukuk) constitutional rules
bildirim kurallar dizini
(Ticaret) notification procedure
değişmez kurallar
(katolik kilisesi) ordinary
dinsel kurallar kitabı
directory
ihtiyati kurallar
(Hukuk) prudential rules
ilahi kurallar
eternal verities
keyfi kurallar
(Ticaret) arbitrarily provisions
kural
{i} canon
kural
rule , convention
kural
(Hukuk) basis, rule
kural
rule kaide
kural
precept

Example is the best precept. - Örnek en iyi kuraldır.

kural
{i} disposition
kural
ordonnance
mülkiyet rejimini belirleyen kurallar
(Hukuk) (düzenleyen) rules governing the system of property ownership
temel kurallar
Abc
teorik kurallar
theoretical rules
yatay kurallar
(Bilgisayar) horizontal ules
zorunlu kurallar
(Dilbilim) obligatory rules
التركية - التركية
kavait
Kural
nizam
Kural
düstur
Kural
kaide
kural
Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke: "O yirmi beş yaşına kadar umumi kurallara, yargılara sığmayan bir hayat yaşamıştır."- H. E. Adıvar
kural
Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke
kural
Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke
kurallar
المفضلات