kukla

listen to the pronunciation of kukla
التركية - الإنجليزية
puppet

Puppets work with wires. - Kuklalar teller ile çalışır.

Everyone loves puppets. - Herkes kuklaları sever.

poppet
(Telekom) mock-up
dummy

I thought you were a dummy. - Ben senin bir kukla olduğunu sanıyordum.

h is a dummy variable. - h bir kukla değişkendir.

muppet
null
pawn
puppet, marionette; pawn, tool, puppet
dolly
dupe
putty
marionette

I thought of making myself a beautiful wooden marionette. - Kendime güzel bir ahşap kukla yapmayı düşündüm.

The marionette took off his clothes and laid them on the sand to dry. - Kukla, elbiselerini çıkardı ve kurumaları için onları kumun üzerine serdi.

puppet; marionette; hand puppet
puppet, a tool
puppet show

Have you ever seen a puppet show? - Hiç kukla gösterisi izlediniz mi?

doll
figurehead
jackstraw
tool
hand puppet
glove doll
manikin
moppet
marionettle
golliwog
straw
creature
kukla başkan
figurehead
kukla devlet
puppet state
kukla oyunu
(Sanat) guignol
kukla tiyatrosu
(Tiyatro) puppet theater
kukla tiyatrosu
(Tiyatro) puppet-show
kukla dünyası
puppetry
kukla gibi oynatmak
1. to manipulate (someone) for one's own ends. 2. to string (someone) along
kukla gösterisi
puppet play
kukla hükümet
puppet government
kukla ipi
wire
kukla modem
(Bilgisayar) modem eliminator
kukla oynatmak
pull the wires
kukla oyunu
puppet show
kukla oyunu
puppet play
kutudan çıkan yaylı kukla
Jack in the box
kadın biçimindeki kukla dövülerek oynanan oyun
aunt sally
mutlu kukla sendromu
(Pisikoloji, Ruhbilim) happy puppet syndrome
siyah acayip kukla
golliwog
temsili kukla
effigy
Şişman ve hantal bir kukla
Punch
التركية - التركية
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek: "Salıncağın üzerindeki kızlar, iki zarif kukla gibi fıldır fıldır dönüyorlardı."- O. C. Kaygılı
Ayakları olmayan, alttan içine el sokularak oynatılan çeşitli nesnelerden yapılmış bebek
Kendi istek ve kararıyla iş görmeyip başkasının etkisinde olan kimse
Tek aktörlü, üç boyutlu, taklit ve söze, karşılıklı konuşmaya dayalı geleneksel seyirlik oyun
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak, bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek
Bu bebeklerle oynatılan oyun
kukla oyunu
Yapma bebeklerin alttan el sokularak veya başka yollarla hareketlendirilerek oynatıldığı oyun, gösteri
kukla tiyatrosu
Kukla oyununun yapıldığı tiyatro
kukla
المفضلات