kuş ve böcek kanatları gibi aynı vazifeyi gören analogously benzer şekilde

listen to the pronunciation of kuş ve böcek kanatları gibi aynı vazifeyi gören analogously benzer şekilde
التركية - الإنجليزية
analogous
kuş ve böcek kanatları gibi aynı vazifeyi gören analogously benzer şekilde

    الواصلة

    kuş ve bö·cek ka·nat·la·rı gi·bi ay·nı va·zi·fe·yi gö·ren a·na·lo·go·usl·y ben·zer şe·kil·de

    كلمة اليوم

    jericho
المفضلات