kroki

listen to the pronunciation of kroki
التركية - الإنجليزية
sketch

Tom is drawing a sketch of the house. - Tom evin bir krokisini çiziyor.

Make a sketch of your house. - Evinizin bir krokisini yapın.

plan
(Askeri,Teknik) outline
delineate
visual
roughly drawn plan, sketch, or map; croquis; diagram
chart
plot, plat
drawing, sketch, plan
outline drawing
(Askeri) overlay
kroki yapmak
sketch
kroki çizmek
draw sketch
kroki üzerinde göstermek
plot
kronolojik kroki
chronological sketch
krokiler
sketch of
küçük kroki
thumbnail sketch
التركية - التركية
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı: "Bu mektuba, korunun bir de küçük krokisini ilave ettim."- P. Safa
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
kroki
المفضلات