knowledge that is hidden and intended to be kept hidden

listen to the pronunciation of knowledge that is hidden and intended to be kept hidden
الإنجليزية - التركية

تعريف knowledge that is hidden and intended to be kept hidden في الإنجليزية التركية القاموس.

secret
sır

Onu sır olarak saklamak için ona söz verdim. - I promised him to keep it secret.

Birisi düşmana sırrı sızdırdı. - Someone leaked the secret to the enemy.

secret
{s} gizli

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

secret
(Bilgisayar) parola
secret
esrar
secret
yaşırın
secret
gizemli

Sen çok gizemli görünüyorsun. - You seem to be very secretive.

Bu albümde saklı gizemli şarkı var. - There's a secret song hidden on this album.

secret
gizem

Evren gizemlerle dolu. - The universe is full of secrets.

Neden bu kadar gizemlisin? - Why are you so secretive?

secret
saklı

Görünen o ki, o sırrı saklıyor. - It seems that she is keeping that secret.

Senden gizlim saklım yok. - I have no secrets from you.

secret
esrarlı
secret
secret police gizli polis teşkilatı
secret
in on the sec
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
secret
{i} gizli şey
secret
(Askeri) GİZLİ: Bu gibi bilgi ve malzemeye verilen gizlilik derecesi. Bak. "classified matter" ve "defense classification"
secret
muamma
secret
{i} giz

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

secret
anlaşılmaz şey
الإنجليزية - الإنجليزية
secret

Can you keep a secret? So can I.

knowledge that is hidden and intended to be kept hidden

  الواصلة

  knowl·edge that I·s hid·den and in·tend·ed to be kept hid·den

  التركية النطق

  nälıc dhıt îz hîdın ınd întendıd tı bi käpt hîdın

  النطق

  /ˈnäləʤ ᴛʜət əz ˈhədən ənd ənˈtendəd tə bē ˈkapt ˈhədən/ /ˈnɑːləʤ ðət ɪz ˈhɪdən ənd ɪnˈtɛndəd tə biː ˈkæpt ˈhɪdən/

  كلمة اليوم

  testy
المفضلات