kimseden korkmaz görünerek şuna buna meydan okuyan kimse, yiğit taslağı

listen to the pronunciation of kimseden korkmaz görünerek şuna buna meydan okuyan kimse, yiğit taslağı
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) KABADAYI
kimseden korkmaz görünerek şuna buna meydan okuyan kimse, yiğit taslağı

    الواصلة

    kim·se·den kork·maz gö·rü·ne·rek şu·na bu·na mey·dan o·ku·yan kim·se, yi·ğit tas·la·ğı

    كلمة اليوم

    disinter
المفضلات