kesilmemiş

listen to the pronunciation of kesilmemiş
التركية - الإنجليزية
uninterrupted
uncut

The uncut version of the DVD only included one extra scene. - DVD'nin kesilmemiş versiyonu sadece bir tane ekstra sahne içeriyordu.

uncurtailed
not cut
untrimmed
unbated
hoof
kesilmemiş düğüm
(havlu) Terry
kenarları kesilmemiş
deckle edged
kes
{f} hewed
kes
plimsoll
kes
sneaker
kes
(Bilgisayar) kill

Please give me something to kill the pain. - Lütfen bana ağrı kesecek bir şey ver.

I certainly had no idea Tom was thinking about killing himself. - Tom'un kendini öldürmeyi düşündüğüne dair kesinlikle fikrim yoktu.

kes
{f} cut

The scissors won't cut anything. - Makas bir şey kesmez.

These scissors don't cut well. - Bu makas iyi kesmiyor.

kes
{f} cutting

Banks are cutting lending to industrial borrowers. - Bankalar endüstriyel boçlulara kredi vermeyi kesiyor.

Why did you tear the cloth instead of cutting it with scissors? - Makasla kesmek yerine kumaşı niçin yırtıyorsun?

kes
cut the cackle
kes
{f} knife

Tom cut his hand with a rusty knife. - Tom paslı bir bıçakla elini kesti.

He cut his finger with the knife. - O, bıçakla parmağını kesti.

kes
{f} shear
kes
{f} hack

Tom hacked Mary's leg off with a rusty machete. - Tom paslı bir pala ile Mary'nin bacağını kesti.

I cut myself with a hacksaw. - Bir demir testeresi ile kendim kestim.

kes
cut off

You should cut off your connections with that group. - O grupla bağlantıları kesmelisin.

Upon the day appointed for their execution she cut off her hair and dressed herself as if going to a fete. - Onların idamı için belirlenen günde, o sanki şölene gidiyormuş gibi saçını kesti ve giyinip kuşandı.

kes
{f} excise
kes
cutoff
kes
{f} hewn
kes
hew
kes
{f} rip
kes
truncate
kes
cut down

They cut down the tree. - Onlar ağacı kestiler.

I saw him cut down a tree. - Onun bir ağacı kestiğini gördüm.

kes
{f} shorn
kes
cut in

Please don't cut in while I'm talking with him. - Onunla konuşurken lütfen sözümü kesmeyin.

While I was talking on the telephone with John, the operator cut in. - Ben John ile telefonda konuşurken, operatör kesti.

kes
amputate

People with amputated limbs continue to feel them as if they were still there. - Kesilmiş uzuvları olan insanlar onları hâlâ orada gibi hissetmeye devam ediyor.

Tom's arm must be amputated. - Tom'un kolu kesilmeli.

kes
curtail
kes
break

Rock breaks scissors. Scissors cut paper. Paper smothers rock. - Taş, makası ezer. Makas, kağıdı keser. Kağıt, taşı kaplar.

I resolved to break up with her cleanly. - Onunla ilişkimi tamamen bitirmeye kesin karar verdim.

kes
heckle
kes
resect
kes
cut it out

You're not a child anymore so cut it out! - Artık bir çocuk değilsin bu yüzden kes artık.

kes
gash
kes
gym boot, sneaker
kes
shutt off
kes
dry up
kes
less of that
kes
have done

Stop acting like this Tom! I'm tired of this nonsense! Just have done with it already! - Böyle davranmayı kes Tom! Bıktım bu saçmalıktan! Bırak bu işleri artık!

What you have done is absolutely inexcusable. - Yaptığın şey kesinlikle affedilmez.

kes
trepan
kes
slit

Tom slit Mary's throat. - Tom Mary'nin boğazını kesti.

Tom slit his own throat. - Tom kendi boğazını kesti.

kes
shutt#off
kes
trephine
kes
lance
kes
exscind
kes
cut#off
kes
cut it out!
kes
basketball shoe, (high-topped) sneaker
saçı kesilmemiş
unshorn
sütten kesilmemiş
sucking
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف kesilmemiş في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

kes
the kestrel
Kes
kes
kes
Uncut hair, one of the five physical symbols that a Khalsa Sikh must have It is a symbol of spirituality
kes
The ISO 4217 currency code for the Kenyan Shilling
kes
Unshorn Hair
kesilmemiş
المفضلات