kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, tekebbür, azamet

listen to the pronunciation of kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, tekebbür, azamet
التركية - التركية
kurum
kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, tekebbür, azamet

    الواصلة

    ken·di·ni bü·yük ve ö·nem·li gös·ter·me dav·ra·nı·şı, bü·yük·len·me, te·keb·bür, a·za·met

    النطق

    كلمة اليوم

    tremulous
المفضلات