kendine özgü billurlaşmış bir biçimi olmayan (madde), amorf

listen to the pronunciation of kendine özgü billurlaşmış bir biçimi olmayan (madde), amorf
التركية - التركية
biçimsiz
kendine özgü billurlaşmış bir biçimi olmayan (madde), amorf

    الواصلة

    ken·di·ne öz·gü bil·lur·laş·mış bir bi·çi·mi ol·ma·yan (mad·de), a·morf

    النطق

    كلمة اليوم

    argal
المفضلات