kendi kalesini korumak için oyun süresince bir takım çaba göstermek

listen to the pronunciation of kendi kalesini korumak için oyun süresince bir takım çaba göstermek
التركية - التركية
savunmak
kendi kalesini korumak için oyun süresince bir takım çaba göstermek

    الواصلة

    ken·di ka·le·si·ni ko·ru·mak i·çin o·yun sü·re·sin·ce bir ta·kım ça·ba gös·ter·mek

    النطق

    كلمة اليوم

    bricolage
المفضلات