kendi çıkarı için bir kimsenin tarafını tutan adam

listen to the pronunciation of kendi çıkarı için bir kimsenin tarafını tutan adam
التركية - الإنجليزية
henchman
kendi çıkarı için bir kimsenin tarafını tutan adam

    الواصلة

    ken·di çı·ka·rı i·çin bir kim·se·nin ta·ra·fı·nı tu·tan a·dam

    النطق

    كلمة اليوم

    nevus
المفضلات