kelebek gibi bir yerden bir yere gayesi oimaksızın dolaşan kimse

listen to the pronunciation of kelebek gibi bir yerden bir yere gayesi oimaksızın dolaşan kimse
التركية - الإنجليزية
butterfly
kelebek gibi bir yerden bir yere gayesi oimaksızın dolaşan kimse

    الواصلة

    ke·le·bek gi·bi bir yer·den bir ye·re ga·ye·si o·i·mak·sı·zın do·la·şan kim·se

    النطق

    كلمة اليوم

    disinter
المفضلات