kazançtan alınan (yasadışı) pay, (yasadışı) komisyon, anut; avanta

listen to the pronunciation of kazançtan alınan (yasadışı) pay, (yasadışı) komisyon, anut; avanta
التركية - الإنجليزية
{i} rakeoff
kazançtan alınan (yasadışı) pay, (yasadışı) komisyon, anut; avanta

    الواصلة

    ka·zanç·tan a·lı·nan (ya·sa·dı·şı) pay, (ya·sa·dı·şı) ko·mis·yon, a·nut; a·van·ta

    النطق

    كلمة اليوم

    proboscis
المفضلات