kavramlaştırma

listen to the pronunciation of kavramlaştırma
التركية - الإنجليزية
(Sosyoloji, Toplumbilim) conceptualization
kavram
concept

Before we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.' - Emmet'in teorisini sınamadan önce, iç simetri kavramını aydınlığa kavuşturmalıyız.

Have you ever heard of the concept of linguistic relativity? - Hiç dilsel görecelik kavramını duydun mu?

kavram
notion

I've crossed the seas of eternity to understand that the notion of time is nothing but an illusion. - Zaman kavramının sadece bir yanılsamadan ibaret olduğunu anlamak için sonsuzluk denizlerini geçtim.

I've lost notion of time. - Zaman kavramını yitirdim.

kavram
bayonet
kavram
coupling
kavram
term
kavram
{i} purport
kavram
the concept
kavram
{i} conception
التركية - التركية

تعريف kavramlaştırma في التركية التركية القاموس.

Kavram
konsept
Kavram
(Hukuk) MEFHUM
Kavram
nosyon
kavram
Tutam, avuç dolusu
kavram
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
kavram
Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, nosyon
kavram
Karın zarı, periton
kavram
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon: "Herkesin kendine özgü bir mutluluk kavramı vardır."- H. Taner
kavram
Bağırsakları ve böcekleri saran zar
kavramlaştırmak
Kavram durumuna getirmek
kavramlaştırma
المفضلات