katrat

listen to the pronunciation of katrat
التركية - الإنجليزية
quadrat, quad
print. quadrat, quad
(baskı aralığı) em
quadrat
(Matbaacılık, Basımcılık) cicero
em
quad
büyük katrat
em quadrat
küçük katrat
en quadrat
التركية - التركية
Dizgi ve tertip işlerinde kullanılan ölçü birimi
katrat
المفضلات