katil

listen to the pronunciation of katil
التركية - الإنجليزية
(Hukuk) murderer

The murderer is now on trial. - Katil şimdi yargılanıyor.

We were filled with anger against the murderer. - Katile karşı öfkeyle doldurulduk.

killer

Seeing the face of his wife covered in green spots, he had a heart attack. Yet another victim of the killer cucumber! - Karısının yeşil noktalarla kaplanmış yüzünü görünce kalp krizi geçirdi. Katil salatalığın bir kurbanı daha!

Tom found the evidence we needed to convict Mary's killer. - Tom, Mary'nin katilini mahkum etmemiz için ihtiyacımız olan delili buldu.

thumper
cut-throat
assassination
manslayer
murder

Who do you think the murderer is? - Katilin kim olduğunu düşünüyorsunuz?

I heard that Tom used to hang out with drug dealers and murderers. - Tom'un eskiden uyuşturucu satıcıları ve katillerle takıldığını duydum.

liquidator
cut throat
slaughterer
murder, homicide
homicide
cutthroat
assassin

We must absolutely find the assassins. - Katilleri kesinlikle bulmalıyız.

Tom was killed by a hired assassin. - Tom kiralık bir katil tarafından öldürüldü.

murderer, killer, assassin, butcher; murderous
(kadın) murderess
slayer
thug
butcher
Cain
mass murderer
partook
affiliate with
affiliate to
take part
slaughter
murderess
death
assasin
slaughterous
katil balina
(Hayvan Bilim, Zooloji) sea wolf
katil balina
(Hayvan Bilim, Zooloji) orcinus orca
katil balina
(Hayvan Bilim, Zooloji) grampus
katil hücre
killer cell
katil 2
killer 2
katil arı
killer bee
katil balina
orca
katil balina
killer whale

Killer whales are beautiful but dangerous. - Katil balinalar güzel ama tehlikelidirler.

katil böcek
(Hayvan Bilim, Zooloji) assasin bug
katil hücreler
(Tıp) natural killer celi
katil sanığı
murder suspect
kanlı katil
ripper
kanlı katil
bloodthirsty criminal, notorious murderer
kiralık katil
assassin
seri katil
spree killer
seri katil
serial killer

Tom had no idea that Mary was a serial killer. - Tom'un Mary'nin bir seri katil olduğuna dair hiçbir fikri yoktu.

Betty is a serial killer. - Betty bir seri katil.

seri katil
serial murderer

Tom took part in a scheme set by the police to capture the serial murderer. - Tom seri katili yakalamak için polis tarafından düzenlenen bir entrikaya katıldı.

kiralık katil
bravo
kiralık katil
hired killer, professional killer, contract killer, hitman
kiralık katil
goon
kiralık katil
hit man
kiralık katil
hired assassin, hired gun
kiralık katil
hatchet man
seri cinayet işleyen katil
serial killer
التركية - التركية
İnsan öldüren kimse, cani: "Cinayet mahallinde bıraktığı kâğıtlar sayesinde katilin kim olduğu anlaşılmıştır."- S. F. Abasıyanık. Öldürücü, ölüme sebep olan. Öldürme
Öldürme
Öldürücü, ölüme sebep olan
İnsan öldüren kimse, cani
KATİL
(Osmanlı Dönemi) (A, uzun okunur) Öldüren. İnsanın ölümüne sebep olan insan
KATİL
(Hukuk) Adam öldürme
kanlı katil
Çok insan öldürmüş veya birini vahşice öldürmüş katil
kiralık katil
Bir kimseyi öldürmek için bir başkası tarafından tutulan kimse
katil
المفضلات