katil

listen to the pronunciation of katil
التركية - الإنجليزية
(Hukuk) murderer

We were filled with anger against the murderer. - Katile karşı öfkeyle doldurulduk.

I heard that Tom used to hang out with drug dealers and murderers. - Tom'un eskiden uyuşturucu satıcıları ve katillerle takıldığını duydum.

killer

Tom knew who the killer was. - Tom katilin kim olduğunu biliyordu.

Seeing the face of his wife covered in green spots, he had a heart attack. Yet another victim of the killer cucumber! - Karısının yeşil noktalarla kaplanmış yüzünü görünce kalp krizi geçirdi. Katil salatalığın bir kurbanı daha!

thumper
liquidator
assassination
cut throat
murder

The murderer is now on trial. - Katil şimdi yargılanıyor.

We were filled with anger against the murderer. - Katile karşı öfkeyle doldurulduk.

manslayer
cut-throat
assassin

Tom was killed by a hired assassin. - Tom kiralık bir katil tarafından öldürüldü.

We must absolutely find the assassins. - Katilleri kesinlikle bulmalıyız.

murder, homicide
slayer
murderer, killer, assassin, butcher; murderous
homicide
cutthroat
slaughterer
thug
(kadın) murderess
butcher
Cain
affiliate with
partook
take part
affiliate to
mass murderer
slaughter
murderess
death
assasin
slaughterous
katil balina
(Hayvan Bilim, Zooloji) orcinus orca
katil balina
(Hayvan Bilim, Zooloji) sea wolf
katil balina
(Hayvan Bilim, Zooloji) grampus
katil hücre
killer cell
katil 2
killer 2
katil arı
killer bee
katil balina
killer whale

Killer whales are beautiful but dangerous. - Katil balinalar güzel ama tehlikelidirler.

katil balina
orca
katil böcek
(Hayvan Bilim, Zooloji) assasin bug
katil hücreler
(Tıp) natural killer celi
katil sanığı
murder suspect
kanlı katil
bloodthirsty criminal, notorious murderer
kanlı katil
ripper
kiralık katil
assassin
seri katil
spree killer
seri katil
serial killer

The serial killer was a slave to his desires. - Seri katil arzularının bir kölesiydi.

You're a serial killer. - Sen bir seri katilsin.

seri katil
serial murderer

Tom took part in a scheme set by the police to capture the serial murderer. - Tom seri katili yakalamak için polis tarafından düzenlenen bir entrikaya katıldı.

kiralık katil
hired assassin, hired gun
kiralık katil
hit man
kiralık katil
bravo
kiralık katil
goon
kiralık katil
hatchet man
kiralık katil
hired killer, professional killer, contract killer, hitman
seri cinayet işleyen katil
serial killer
التركية - التركية
İnsan öldüren kimse, cani: "Cinayet mahallinde bıraktığı kâğıtlar sayesinde katilin kim olduğu anlaşılmıştır."- S. F. Abasıyanık. Öldürücü, ölüme sebep olan. Öldürme
Öldürme
Öldürücü, ölüme sebep olan
İnsan öldüren kimse, cani
KATİL
(Osmanlı Dönemi) (A, uzun okunur) Öldüren. İnsanın ölümüne sebep olan insan
KATİL
(Hukuk) Adam öldürme
kanlı katil
Çok insan öldürmüş veya birini vahşice öldürmüş katil
kiralık katil
Bir kimseyi öldürmek için bir başkası tarafından tutulan kimse
katil
المفضلات