katı tutum, sert, ödünsüz, katı, ödünsüz davranış, şanssızlık, tâlihsizlik

listen to the pronunciation of katı tutum, sert, ödünsüz, katı, ödünsüz davranış, şanssızlık, tâlihsizlik
التركية - الإنجليزية
hard line
katı tutum, sert, ödünsüz, katı, ödünsüz davranış, şanssızlık, tâlihsizlik

    الواصلة

    ka·tı tu·tum, sert·, ö·dün·süz, ka·tı, ö·dün·süz dav·ra·nış, şans·sız·lık, tâlih·siz·lik

    كلمة اليوم

    traduce
المفضلات