kaside

listen to the pronunciation of kaside
التركية - الإنجليزية
ode
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: ballıbabagiller,şefeviye) common skullcap
encomium
eulogy

Tom delivered the eulogy. - Tom kasideyi teslim etti.

qasida, kasida
panegyric
qasida
kaside yazarı
eulogist
kaside yazarı
panegyrist
التركية - التركية
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
(Osmanlı Dönemi) büyük kimseleri ve herhangi birşeyi öven manzume şekli
çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli olan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
(Osmanlı Dönemi) KASİD
naat
KASİDE
(Osmanlı Dönemi) (C.: Kasâid) Onbeş beyitten az olmamak üzere, her beyit kafiyeli olarak, büyük kimseleri veya herhangi bir şeyi medh ü senâ eden, öven manzume şekli. Büyük zatları ve daha çok Cenâb-ı Hakk'ı veya Peygamberi (A.S.M.) medheden manzume
kaside-i bürde
Hazret-i Peygamber (A.S.M.) önünde meşhur Arab Şâiri Ka'b bin Züheyr'in okuduğu kasidenin adı olup, bu kasideyi Peygamber Aleyhissalâtü vesselâm beğenmiş, mükâfat ve iltifat eseri olarak da kendi hırkasını ona giydirdiğinden bu isimle meşhur olmuştur
kaside
المفضلات