kasılmak

listen to the pronunciation of kasılmak
التركية - الإنجليزية
{f} strain
contract
to shorten, get shorter
to be lessened
be stretched tight
to swagger, show off; to act high and mighty
attitudinize
slang to sit back imperiously
swagger
tighten
set
to contract; to shorten, to get shorter; to swagger, to swank, to give oneself airs, to brag, to posture
shorten
shrink
posture
brag
stiffen
flex
peacock
kas
{i} muscle

Jim pulled a muscle in his leg while skiing. - Jim, kayak yaparken bacağında bir kas çekildi.

What's your favorite muscle car? - Gözde kas araban nedir?

kasılma
{i} contraction

Be careful with contractions. - Kasılmalara dikkat edin.

kasım kasım kasılmak
to posture, to swagger
kas
muscular

Arnold was striving to be the most muscular man in the world. - Arnold dünyadaki en kaslı adam olmak için çabalıyordu.

He would be as muscular as his brother if he had worked out like him. - Eğer onun gibi egzersiz yapsaydı erkek kardeşi kadar kaslı olurdu.

kasılma
{i} convulsion

What must be done when a patient has convulsions? - Bir hastanın kasılmaları olduğunda ne yapılmalı?

kasılma
shrink
kasılma
crick
kas
tensor
kasılma
spasm
kasılma
swagger
gururlanarak kasılmak
as proud swagger
kas
supercilium
kas
eye brow
kas
myo
kas
brawn
kas
muscle; muscular
kas
thew
kasılma
hubris
kasılma
jerk
kasılma
rigor
kasılma
contraction; swagger
kasılma
{i} rigour
kasılma
rigour [Brit.]
التركية - التركية
Büzülüp kasılmak, takallüs etmek
mecaz - Büyüklenmek, kurumlanmak, gururlanmak: "Ben Namık Kemal'im, koskoca vatan şairiyim, deyip de kasılmaz hiçbir zaman."- N. Cumali
Kasma işi yapılmak
Büyüklenmek, kurumlanmak, gururlanmak: "Ben Namık Kemal'im, koskoca vatan şairiyim, deyip de kasılmaz hiçbir zaman."- N. Cumalı
Büyüklenmek, kurumlanmak, gururlanmak
gerilmek
KASILMA
Kasılmak işi, büzülme, takallüs
Kas
adale
Kasılma
kuruluş
kas
Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adale
kasılmak
المفضلات