kart

listen to the pronunciation of kart
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) Gençliği geçmiş, geçkin, yaşça büyük
(Osmanlı Dönemi) Tazeliği geçmiş, katılaşmış
Bazı yerlere girmek veya bazı şeylerden yararlanmak için verilen, kimliği belirten belge
Bir kimsenin kimliğini gösteren, kutlamalarda veya kendini tanıtmada kullanılan, çoğunlukla beyaz, küçük, ince karton parçası, kartvizit
Kartpostal
Gençliği ve körpeliği kalmamış olan
Fotoğrafçılıkta 9x12 cm boyutlarındaki resim
Düzgün kesilmiş ince karton parçası
Gençliği ve körpeliği kalmamış: "Bu kart hatunun, bu içi dışı pörsük kadının hâlâ piyasa yeri araması beni çıldırtıyor."- H. E. Adıvar
9x12 cm boyutlarındaki resim
Telefonlara takılan, iletişimi sağlamak için gerekli bilgilerin yüklendiği parçacık
Gençliği ve körpeliği kalmamış
Oyun kâğıdı
kartvizit
YEŞİL KART
(Hukuk) Otomobil sahibinin isteği üzerine,araba sigortasının zorunlu olduğu ülkeye girerken göstermek üzere sigorta şirketi tarafından düzenlenen belge
açık kart
Her konuda verilen destek veya yetki
kırmızı kart
Kurallara aykırı davranan ve daha önce hakemler tarafından sarı kart gösterilerek ikaz edilmiş oyuncuyu oyundan çıkartma cezası
manyetik kart
Yüzeyinde manyetik kayıt yoluyla bilginin depolanabileceği mıknatıslanabilir bir alan olan kart
sarı kart
Kurallara devamlı olarak uymayan, aşırı, sert veya kasıtlı faul yapan, centilmence davranışlardan uzak kalan oyuncuya hakemin ikazını gösteren kart
serbest kart
Giriş kartı
الإنجليزية - الإنجليزية
Keeping AUSTRAC Relevant Technologically
A small, open, four-wheeled vehicle with a single cylinder, two- or four-cycle gasoline engine
A go-kart specifically designed for racing, for competitors age 5 to 85 Many of today's top drivers started as youngsters in Karts
'a heart' Hittite kardi- *kerd- 'a heart'
A kart is the same as a go-kart
{i} small racing motorcar
A go-cart
Norwegian term for map
karting
An open-wheeled motor sport that uses small vehicles called karts or go-karts
karting
Driving and racing miniature, skeleton-frame, rear-engine automobiles called karts or GoKarts. The sport originated in the U.S. in the 1950s after the first kart had been assembled from unwanted lawn-mower parts. It thereafter developed into an international sport in Europe. Speeds of 100 mph (160 kph) are not uncommon
go kart
small racing motorcar
go-kart
a small low motor vehicle with four wheels and an open framework; used for racing
go-kart
A go-kart is a very small motor vehicle with four wheels, used for racing. a small car made of an open frame on four wheels, and used in races
karts
plural of kart
التركية - الإنجليزية
card

Hello, I have a reservation, my name is Kaori Yoshikawa. Here is the confirmation card. - Merhaba, benim bir rezervasyonum var, adım Kaori Yoshikawa. İşte onay kartı.

Can I pay with a credit card? - Kredi kartıyla ödeyebilir miyim?

card; calling card, visiting card; postcard
old

Tom collects teddy bears, postcards and stamps, old coins, stones and minerals, number plates and hubcaps - in short: almost everything. - Tom oyuncak ayıları, kartpostal ve pulları, eski paraları, taş ve mineralleri, trafik plakaları ve jant kapaklarını yani kısacası hemen hemen her şeyi toplar.

There were three hundred cardboard boxes filled with old clothes ready to be sent to the disaster area. - Afet bölgesine gönderilmek üzere hazır eski giysiler ile dolu üç yüz karton kutu vardı.

cards

Would you like to join us for a game of cards? - Kart oyunu için bize katılmak ister misiniz?

We killed time by playing cards. - Kart oynayarak zaman öldürdük.

visiting card
aged
not tender
not fresh
board

Can you show me your boarding pass? - Biniş kartını bana gösterebilir misin?

Here is your boarding pass. - İşte senin biniş kartın.

cardboard

Tom filled the room with cardboard boxes. - Tom karton kutularla odayı doldurdu.

Tom rolled up the poster and put it into a cardboard tube. - Tom posteri sardı ve karton bir tüpün içine koydu.

wizened
postcard

I would like to buy some postcards. - Birkaç kartpostal almak istiyorum.

She sent him a postcard. - O ona bir kartpostal gönderdi.

greeting card

Tom almost never forgets to send his mother a Mother's Day greeting card. - Tom bir anneler günü tebrik kartını annesine göndermeyi neredeyse asla unutmaz.

The couple has a business of selling greeting cards. - Çiftin tebrik kartları satan bir işletmesi var.

weazened
pasteboard
wizen
dry

When she began to speak, her voice was less dry than it had been. - O konuşmaya başladığında sesi öncekinden daha az karttı.

carte
token
tough
card stock
kart (et)
tough
kart anahtar
(Turizm) keycard
kart ayarları
(Bilgisayar) board setup
kart ayrıntısı
(Bilgisayar) board details
kart blanş
(Kanun) carte blanche
kart delgi
(Askeri) card punch
kart gönder
(Bilgisayar) send card
kart görünümü
(Bilgisayar) card view
kart numarası
(Bilgisayar) card number
kart okuyucusu
(Askeri) card reader
kart oyunları
card games
kart sahibi
(Bilgisayar) cardholder name
kart sahibi adı
(Bilgisayar) cardholder name
kart seçimi
(Bilgisayar) board selection
kart stili
(Bilgisayar) card style
kart sıkışması
(Bilgisayar,Teknik) jam
kart tanımı
(Bilgisayar) card description
kart türü
(Bilgisayar) card type
kart türü
(Bilgisayar) board type
kart verileri
(Bilgisayar) card data
kart yok
(Bilgisayar) no card
kart yolu
(Bilgisayar,Teknik) card bed
kart yuvası
slot
kart okuyucu
card reader
kart adresi
(Bilgisayar) card address
kart adı
(Bilgisayar) card name
kart alanı
card field
kart algılama
card sensing
kart açmak
card
kart basma makinesi
punch
kart basmak
clock on
kart basmak
clock in
kart basmak
clock out
kart basmak
clock off
kart basmak
print business cards
kart basmak
punch in the card
kart başlıkları
(Bilgisayar) card headings
kart besleyici
card feed
kart biriktirici
(Bilgisayar) card stacker
kart biçimi
card format
kart boyutları
(Bilgisayar) card dimensions
kart delgi makinesi
card punch machine
kart delgileme
card punching
kart delici
card punch
kart denetici
card verifier
kart denetimi
card verification
kart deseni
card format
kart destesi
card deck
kart desteği
(Bilgisayar) card deck
kart dizgesi
(Bilgisayar,Teknik) card system
kart durumu
(Bilgisayar) card status
kart etiketleri
(Bilgisayar) card labels
kart fihristi
card index
kart fihristi
card catalogue
kart formatı
card format
kart genişliği
(Bilgisayar) card width
kart gönderme posta ücreti ne kadar
What's the postage on a postcard
kart görüntüsü
card image
kart izleyicisi
(Bilgisayar) board monitorboard monitor
kart kafesi
card cage
kart kataloğu
card catalogue
kart kataloğu
card catalog
kart kodu
card code
kart kolonu
card column
kart koymak
card
kart metni
(Bilgisayar) card body
kart nereden alabilirim
Where do I buy a card
kart numarası
card trick
kart sahibi
card carrying
kart satırı
(Bilgisayar,Teknik) card row
kart sihirbazlığı
card trick
kart sistemi
(Bilgisayar,Teknik) card system
kart slipi
card slip
kart son kul tar
(Bilgisayar) card exp date
kart sütunu
card column
kart sıkışması
card jam, card wreck
kart sırtı
card back
kart toplayıcı
(Bilgisayar,Teknik) card stacker
kart tutucu
card hopper
kart tümlenmesi
(Bilgisayar) card fluff
kart tüylenmesi
card fluff
kart ve pul nerede alabilirim
Where can I get stamps and postcards
kart yatağı
(Bilgisayar,Teknik) card track
kart yatağı
card bed, card track
kart yolu
card bed, card track
kart yükleyici
card loader
kart yüzü
(Bilgisayar,Teknik) card face
kart yığıcı
card stacker
kart zımbası
keypunch
kart çoğaltıcısı
card reproducer
kart ön kenarı
(Bilgisayar,Teknik) card leading edge
charge kart
charge card
debit kart
(Ticaret) debit card
delikli kart
ton
kırmızı kart
(Spor) red card
lodge kart
lodge card
master kart
(Ticaret) master card
akıllı kart çözüm
smart card solution
ana kart
main board
ana kart
mainboard
ana kart
master card
açık kart
carte blanche
açık kart vermek
to give (someone) carte blanche
bilinmeyen kart
(Bilgisayar) unknown card
boş kart
discard
bu kart geçerli değil
This card is not valid
bu kart tarihi geçmiş
This card is expired
davetlilerin masadaki yerlerini gösteren kart
place card
delikli kart
punch card
delikli kart
punched card
delikli kart hesap makinesi
(Askeri) punch card accounting machine
delikli kart makinesi
(Askeri) punch card machine
delikli kart sistemi
punched card system
devletçe satın aınan kart
(Askeri) government purchase card
hiper kart
hypercard
kırmızı kart göstermek
kick out
pokerde kart almadan ortaya konulan para
ante
uçak gemisi kontrollü yaklaşma; merkezi sözleşme makamı; devre kart montajı; kon
(Askeri) carrier-controlled approach; central contracting authority; circuit card assembly; container control activity; contamination control area; contingency capabilities assessment; contract construction agent (DOD)
kart
المفضلات