kapı

listen to the pronunciation of kapı
التركية - الإنجليزية
gateway

A car was blocking the gateway. - Bir araba giriş kapısını kapatıyordu.

Education is a gateway to success. - Eğitim başarı için bir kapıdır.

gate

Someone is standing at the gate. - Birisi kapıda duruyor.

He commanded me to shut the gate. - O, bana kapıyı kapatmamı emretti.

door

Close the door, please. - Kapıyı kapatın, lütfen.

The boy hid behind the door. - Çocuk, kapının arkasına saklandı.

opening

Tom seemed to be having trouble opening the door. - Tom kapıyı açmada sorun yaşıyor gibi görünüyor.

Tom tried to prevent Mary from opening the door. - Tom Mary'nin kapıyı açmasını engellemeye çalıştı.

door; gate; possibility; employment, place of employment; cause (for expenditure); (tavlada) point
entrance

Because the entrance was locked, we couldn't enter the house. - Giriş kapısı kilitli olduğu için biz eve giremedik.

backgammon a point
(Hukuk) point, gateway
entry
portal

The researchers use the portal to enter into a different part of the universe. - Araştırmacılar evrenin farklı bir bölümüne girmek için kapı kullanırlar.

hatchway
formerly government office
port

The researchers use the portal to enter into a different part of the universe. - Araştırmacılar evrenin farklı bir bölümüne girmek için kapı kullanırlar.

I had the porter carry my luggage to my room. - Kapıcıya bagajımı odama kadar taşıttım.

terminal pair
head

Tom headed out the door. - Tom kapıdan dışarıya yöneldi.

Tom immediately headed for the door. - Tom hemen kapıya yöneldi.

terminal port
point

Tom snapped his fingers and pointed to the door. - Tom parmaklarını şakırdattı ve kapıyı gösterdi.

Tom pointed to the back door. - Tom arka kapıyı işaret etti.

(Ticaret) employment
the door

The boy hid behind the door. - Çocuk, kapının arkasına saklandı.

Close the door, please. - Kapıyı kapatın, lütfen.

in door
the gate

Two soldiers kept guard at the gate. - İki asker kapıda nöbet tuttu.

Will you take me to the gate? - Beni kapıya götürür müsün?

portals
kapı zili
doorbell

Did you hear someone ring the doorbell? - Birinin kapı zilini çaldığını duydun mu?

Tom rang the doorbell. - Tom kapı zilini çaldı.

kapı aralığı
doorway

Tom stepped through the doorway. - Tom kapı aralığından içeriye doğru yürüdü.

It's a biggish chair, but it'll just barely fit through the doorway. - Büyükçe bir sandalye, ama kapı aralığından anca geçer.

kapı gibi
burly
kapı mandalı
latch
kapı tokmağı
doorknob

I saw Tom wiping his fingerprints off the doorknob. - Tom'un kapı tokmağından parmak izlerini sildiğini gördüm.

Fadil quietly turned the doorknob and entered the house. - Fadıl kapı tokmağını sessizce çevirdi ve eve girdi.

kapı ve pencereleri kapatmak
shut up
kapı üstü kirişi
summer
kapı (tavla)
point
kapı ağzı
door opening
kapı dışarı etmek
(deyim) Make someone go or leave, get rid of, dismiss
kapı dışarı etmek
(Avcılık) Kick somebody out
kapı gıcırtısı
creak of the door
kapı numarası
door number
kapı pervazı ve çerçevesi
door jamb and the frame
kapı almak
(tavlada) to make a block
kapı almak/yapmak backgammon
to get two men on a point, block a point
kapı anahtarı
latchkey
kapı aralığı
slang bastard
kapı açmak
to mention, bring up
kapı ağası
the chief white eunuch in the sultan's palace
kapı babası
gate post
kapı baca açık
unprotected
kapı baca açık unprotected
(place)
kapı bantı
weather strip
kapı basamağı
doorstep
kapı bir komşu
next-door neighbor
kapı dikmesi
gatepost
kapı dikmesi
doorpost
kapı dikmesi
door post, jamb shaft
kapı duvar olmak
for no one to answer the door (after repeated knocking)
kapı dışarı eden kimse
chucker out
kapı dışarı etmek
show smb. the door
kapı dışarı etmek
make a clean sweep of
kapı dışarı etmek
turn smb. out of doors
kapı dışarı etmek
to show (someone) the door, throw (someone, an animal) out
kapı dışarı etmek
to throw out, to dismiss, to eject, to chuck sb out (of sth), to boot sb out (of sth)
kapı eşiği
sill
kapı eşiği
door sill
kapı eşiğinde
on smb.'s doorstep
kapı gibi
husky
kapı gibi
big
kapı gibi
large, colossal, big
kapı gibi
strapping
kapı gözetleme deliği
peepscope
kapı hırsızı
picklock
kapı isim plâkası
doorplate
kapı kadar
huge, enormous
kapı kanadı
valve
kapı kapı
door to door

The man went begging from door to door. - Adam kapı kapı dilenmeye gitti.

They delivered it door to door. - Onlar onu kapı kapı dağıttı.

kapı kapı dolaşan satıcı
knocker
kapı kapı dolaşarak satmak
peddle
kapı kapı dolaşmak
1. to visit many people. 2. to go from office to office (trying to get one's business done)
kapı kapı dolaşmak
to go from door to door
kapı kasası
door frame, doorcase
kapı kilidi göbek sivici
(Otomotiv) door key cylinder switch
kapı kolu
door handle
kapı kolu
doorknob

I turned the doorknob. - Kapı kolunu çevirdim.

Tom left fingerprints on the doorknob of the room where the body was found. - Tom cesedin bulunduğu odanın kapı kolunda parmak izleri bıraktı.

kapı kolunda bir sorun var
There is something wrong with the door handle
kapı komşu
next door

Tom married the girl next door. - Tom kapı komşusu kızla evlendi.

Tom is our next door neighbor. - Tom bizim kapı komşumuz.

kapı komşu
next-door neighbor
kapı komşusu
next door neighbor
kapı kuzusu/yavrusu wicket
(in a large door or gate)
kapı kırılmış
The door is broken
kapı mandalı
1. door latch. 2. person whom no one considers important
kapı numarası street number
(of a house)
kapı otomatiği
door check
kapı panosu
door panel
kapı paspası
doormat
kapı sesi
rat tat
kapı sesi
rat tat tat
kapı sövesi
door jamb, gate post
kapı sürgü
staple
kapı tamponu
doorstop
kapı tokmağı
knocker
kapı tokmağı
doorknocker
kapı tokmağı
door handle
kapı tokmağı
rapper
kapı tokmağı
door handle, knocker
kapı tokmağı
knocker, door knocker
kapı yapmak
1. to lead up to (a subject or request) gently. 2. to visit (a specified number of) homes. 3. backgammon to block a point
kapı zinciri
door chain
kapı çalınması
rap
kapı çerçevesi
door frame
kapı önü verandası
stoop
kapı üst camı perdesi
pelmet
kapı üstü penceresi
transom
kapı üstü yelpaze şeklinde pencere
fanlight
kapı üzerine asılan süs
lambrequin
kafes dolgulu kapı
mesh-core
kanatlı kapı
folding doors
kanatlı kapı
swing door
kapak şeklinde kapı
trap door
katlama kapı
folding door
katlanır kapı
folding door
ana kapı
oak
ön kapı
front door

The guy who hit you is at the front door. - Sana vuran adam ön kapıda.

Tom forgot to lock the front door. - Tom ön kapıyı kilitlemeyi unuttu.

demir kapı
iron gate
gizli kapı
back door
gizli kapı
trap door
kapı kolu
handle
kapılar
doors

Batten doors are sadly falling out of fashion. - Ne yazık ki çakma kapıların modası geçiyor.

Banks across the country had closed their doors. - Ülke genelinde bankalar kapılarını kapamıştı.

koruyucu kapı
door
otomatik kapı
automatic door
otomatik kapı
automatic gate
kapılar
the doors
1 no.lu kapı nerede
Where is gate 1
akordeon kapı
accordion door
ana kapı
main entrance
ara kapı
communicating door
arka kapı
postern door
arka kapı
backdoor
arka kapı
postern gate
arka kapı
back door, rear door
arka kapı
postern
arka kapı
back door

He was too drunk to remember to shut the back door. - Arka kapıyı kapatmayı düşünemeyecek kadar sarhoştu.

Tom sneaked out the back door. - Tom arka kapıdan gizlice sıvıştı.

armonik kapı
folding door
açık kapı
loophole
açık kapı
open door
açık kapı bırakmak
to leave the door open
açık kapı bırakmak
to leave (someone) with some room for choice, leave (someone) with some leeway, not to tie (someone's) hands
açık kapı politikası
open-door policy
açık kapı politikası
(Hukuk) open door policy
açık kapı politikası/siyaseti
open door policy
bagaj kapı amblemi
(Otomotiv) tailgate badge
bagaj kapı menteşesi
(Otomotiv) tailgate hinge
bombeli kapı aynası
(İnşaat) raised door panel
büyük kapı
portal
demir kapı çamurluğu
scraper
dolu kapı
plain door
döner kapı
revolving door, swing door
döner kapı
revolving door

Tom walked through the revolving door into the hotel lobby. - Tom döner kapıdan otel lobisine yürüdü.

elektrikli kapı aynası
(Otomotiv) electric door mirror
güvey olmadık, ama kapı dışında bekledik
jocular I have no expertise on this matter but it's not foreign to me
hırsıza kilit/kapı/baca olmaz
(Atasözü) 1. There is no real safeguard against burglars. 2. If someone is really bent on evil there is no way to stop him
iç kapı
interior door
kemerli kapı
(İnşaat) arched door
ki: Eve geldim ki kapı duvar
I came home, but
körüklü kapı
folding door
körüklü kapı
accordion door
küçük kapı
wicket
kırma kapı
folding door
metal kapı
metal door
milli kapı
combination doors
o kapı/mahalle senin, bu kapı/mahalle benim dolaşmak
to wander around everywhere
oluklu kapı kanadı
rabbeted door leaf
otel kapı görevlisi
hall porter
paralel port/kapı comp
parallel port
parmak kapı
1. gate made of vertical bars. 2. hinged window grate
sahnede şeytanın görünüp kaybolduğu kapı
vampire
seri kapı
serial port
stor kapı
roll-up door
sürgülü kapı
sliding door

Tom opened the sliding door to let John and Mary in. - Tom John ve Mary'nin içeri girmesi için sürgülü kapıyı açtı.

Tom opened the sliding door. - Tom sürgülü kapıyı açtı.

sürme kapı
sliding door
tekerlekli kapı
rolling door
tekerlekli kapı
rolling grille door
teleskopik kayar kapı
telescopic sliding door
telli kapı
lattice door panel
tuvalet kapı kilidi
toilet door lock
yan kapı
postern door
yan kapı
postern gate
yandaki kapı
next door
yanlış kapı çalmak
bark up the wrong tree
yanlış kapı çalmak
to go to the wrong person or place, bark up the wrong tree: Yanlış kapı çaldın. You've come to the wrong person
yanlış kapı çalmak
to bark up the wrong tree, to come to the wrong shop
yanlış kapı çalmak
come to the wrong shop
yarım kapı
wicket
yağlı kapı
(Konuşma Dili) rich employer
yukarıya açılır arka kapı
hatchback
zemberekli kapı
swinging door, swing door
zırhlı kapı
armoured door
çakma kapı
batten door
çalmadık kapı bırakmamak
move heaven and earth
çarpma kapı
swinging door, swing door
çat kapı
All of a sudden there was a knock at the door and
çat kapı
(knocking at the door) unexpectedly
çat orada, çat burada, çat kapı arkasında/ardında
(Konuşma Dili) He's/She's a gadabout
çift kanatlı kapı
double door
çift kapı
double door
ön kapı
front-entrance door
ön kapı anahtarı
latchkey
التركية - التركية
İki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olan yer
Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat: "Evlerin kapılarında kocaman yeşil bronz tokmaklar vardı."- S. F. Abasıyanık
Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân: "Onların başvuracağı her kapıya gitmiş."- S. F. Abasıyanık
Ev gezmesi için gidilen yer
Devlet dairesi
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân
Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat
Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olan yer
Gidere yol açan ihtiyaç
Tavla oyununda pul dizilen yer
ank
(Osmanlı Dönemi) BÂB
aan
bap
bab
KAPI AĞASI
(Hukuk) Padişah sarayındaki akağaların en büyüğü
KAPI KAHYASI
(Hukuk) Bir eyaletin veya bir dairenin Babıali'de işini yürüten görevli
KAPI KETHÜDASI
(Hukuk) Valiyle, sancak beylerinin ve patrikhanenin osmanlı devlet dairelerinde işlerini takip eden görevli
kapı ağası
Av dışında padişahın yanında bulunan iç ağaların en büyüğü olan görevli
kapı ağası
Sadrazam kapısının iç düzenini sağlamakla yükümlü görevli
kapı ağzı
Kapının hemen yanı
kapı dışarı etmek
Kovmak, dışarı atmak
kapı halkı
Sadrazam, vezir, eyalet valileri, beylerbeyleri gibi devlet büyükleri yanında hizmet gören kimselere verilen genel ad
kapı halkı
Zengin ve büyük bir evde çalışanların bütünü
kapı kahyası
Kapı kethüdası
kapı kapamaca
Tamamıyla, toptan, hepsi, hep birden
kapı kethüdası
Osmanlı egemenliği altındaki beyliklerin, yabancı devletlerin, eyalet valilerinin, vezir ve beylerbeylerinin devletle ilgili işlerine bakan görevli, kapı kâhyası
kapı kolu
Kapıyı açmaya veya kapamaya yarayan, genellikle metalden yapılmış nesne
kapı komşu
Biribirine çok yakın veya aynı sokak içinde evi olan komşu
kapı kulu
Osmanlılarda, devletten ödenek alan, sürekli görev yapan atlı ve yaya askerlerden oluşan teşkilât
kapı mandalı
İşe karıştırılmayan, kendisine önem verilmeyen kimse
kapı mandalı
Kapının kapalı tutulmasına yarayan demir veya tahtadan araç
kapı oğlanı
Elçiliklerde çevirmen yardımcısı
kapı oğlanı
Kapı çuhadarı yamağı
kapı perdesi
Rüzgâr ve soğuktan korunmak için, kalın kumaştan veya deriden yapılmış örtü, perde
kapı tokmağı
Kapıyı çalmakta kullanılan metal parça
kapı yoldaşı
Aynı yerde ve görevde çalışanlardan her biri
kapı çuhadarı
Osmanlı devlet teşkilâtında ayak işlerinde, özellikle postacılık görevinde kullanılan kimse
acemi katır kapı önünde yük indirir
(deyim) Bir işin yabancısı olan, bir işe alışmamış, beceriksiz ya da anlayışsız kişi, kendisinden beklenen işi eksik yapar ve istenildiği gibi yerine getiremez; daha başlangıç anında veya en önemli yerinde işi bırakıverir
Kapı kolu
şıklak
ana kapı
Bir yapının süslü, büyük ön kapısı
ara kapı
İki yapı veya oda arasında, kolayca geçmek için açılan kapı
açık kapı politikası
Yabancı malları bir ülkeye serbestçe sokma politikası
açık kapı siyaseti
Açık kapı politikası
demir kapı
Irmaklarda gemilerin geçmesine engel olan kayalık yer
döner kapı
Üç veya dört kanatlı, düşey ekseni çevresinde dönerek geçiş sağlayan kapı
sağır kapı
Ses geçirmeyen bir biçimde yapılmış kapı
yavru kapı
Kuzu kapı
yağlı kapı
Çalıştırdığı kişiye bol para, yiyecek, eşya veren aile, kuruluş vb
çakma kapı
Genellikle iki kuşak üzerine tahtaların çivi ile tutturulması yöntemiyle yapılan basit kapı
çarpma kapı
Tek veya çift kanatlı olan, özel menteşesi yardımı ile içe ve dışa doğru açılabilen kapı türü
çat kapı
Beklenmedik bir zamanda kapıyı çalarak
çelik kapı
Ana çevresi çelikten, yüzeyi ahşaptan yapılan dış kapı
çift kapı
Üst üste kapanan veya birbirine vidalanarak kullanılan, yalıtma özelliği çok, iki katlı kapı
kapı
المفضلات