kanma

listen to the pronunciation of kanma
التركية - الإنجليزية
deception
swallowing
believing
gullibility
kan
{i} blood

At last, they purchased freedom with blood. - Nihayet, onlar kanla özgürlüğü satın aldı.

You cannot be a blood donor. - Sen bir kan verici olamazsın.

kan
blood; lineage, descent, family soy
kan
lineage, family
kan
{i} gore
kan
lineage
kan
family

That poor family lives from hand to mouth every month. - O yoksul aile her ay kıt kanaat geçiniyor.

Sami fooled his family. - Sami ailesini kandırdı.

kan
descent
kanmak
cheated
kanmak
swallow
kanmak
fooled
kanmak
buy
kan
haemo [Brit.]
kan
strain
kanmak
fall for sth
kanmak
believe
Kan
(Tıp) hema, hemato
Kan
(Diş Hekimliği) Haema
Kan
(Tıp) hemat
Kan
(Tıp) sanguis
kan
{s} hemal
kan
{i} claret
kan
barb
kan
sangui
kan
hema
kan
flesh

He is a man of flesh and blood with all his flaws. - O tüm kusurları ile birlikte etten ve kandan oluşan bir adamdır.

He's a man of flesh and blood. - O etten ve kandan oluşan bir adam.

kan
(kardeşi) swore
kan
hemo
kan
hem-, hemo-, hemi-, haem-, haemo-
kan
hemic, hematic
kan
{s} haemal
kan
haemal [Brit.]
kanmak
to be contented (with), be satisfied (with). kana kana içmek to drink one's fill
kanmak
be deceived
kanmak
to be fooled, be taken in (by)
kanmak
to have had one's fill (of)
kanmak
to believe, to swallow, to buy; to be fooled/cheated; to be satiated/satisfied/content
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف kanma في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

Kan
Kan su Kan River T'a k'o la ma kan Sha mo
Kan
state in the central United States
kan
To know; to ken
kan
Intuition For kan-intuition to work, one must experience a creative tension stemming from single-minded concentration on the work in progress This opens the way for a higher power, kami, to enter the process
kan
head
kan
a GAP3 package for computing Kan extensions of actions of categories by Anne Heyworth (Leicester)
kan
warmed saké
kan
water (eight triagrams)
kan
The Abysmal Trigram with direction north and number 1
kan
is a Japanese unit of weight equalling one thousand momme, or 3 75 kilograms
kan
(v rt ) to desire, prefer, select (Herb , k124); cl 1 & 2
التركية - التركية
Kanmak işi
Kan
numan
Kan
(Osmanlı Dönemi) TAMUR
Kan
dem
Kan
(Osmanlı Dönemi) NU'MAN
Kan
hun
KÂN
(Osmanlı Dönemi) f. Bir şeyin menbaı
KÂN
(Osmanlı Dönemi) Bir keyfiyetin. (niteliğin) bol olarak bulunduğu kimse
KÂN
(Osmanlı Dönemi) Kuyu. Kaynak
KÂN
(Osmanlı Dönemi) Mâden ocağı
kan
Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı
kan
Ağaç mobilyanın köşe kısmı
kan
Maden kuyusu
kan
Maden ocağı veya kuyusu
kan
Soy
kan
Maden ocağı
kan
Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı: "Cebinden çıkardığı mendille ellerine bulaşan kanları silerek haykırdı."- Ö. Seyfettin
kanmak
Bir ihtiyacını, bir isteğini yeteri kadar karşılamış olmak, doymak: "Siz bile bu şekil, renk, koku zenginliğine kanmış ve yorulmuş ruhunuzla..."- R. N. Güntekin
kanmak
Söylenilen sözün, anlatılan konunun doğruluğuna inanmak
kanmak
Yetinmek, iktifa etmek
kanmak
Bir ihtiyacını, bir isteğini yeteri kadar karşılamış olmak, doymak
kanmak
Yetinmek, iktifa etmek: "Odalarının keçeleri üstüne serilmiş seccadelerde bazen namaz kılmakla kanmayarak çoraplarını çıkarır."- A. H. Tanpınar
kanmak
Tatlı sözlere aldanmak
kanmak
Aldanmak
kanma
المفضلات