kaldırılmak

listen to the pronunciation of kaldırılmak
التركية - الإنجليزية
slang to be swiped, be made off with, be stolen
(for a weight) to be borne, be supported
to be abrogated, cease to be in effect
go
kaldır
uninstall
kaldır
cock up
kaldır
{f} removed

We removed the old furniture. - Eski mobilyayı kaldırdık.

She removed the dishes from the table. - Bulaşıkları masadan kaldırdı.

kaldır
deinstall
kaldır
(Bilgisayar) remove

First, remove the burrs. - Önce çapakları kaldırın.

There is a blank space in front of the first letter of this sentence that should be removed. - Bu cümlenin ilk harfinin başında kaldırılması gereken bir boşluk var.

kaldır
(Bilgisayar) dismount
kaldır
(Bilgisayar) unmount
kaldırılma
{i} heaving
kaldır
{f} lift

The policeman lifted the box carefully. - Polis kutuyu dikkatlice kaldırdı.

Could an almighty god create a stone that he would not be able to subsequently lift? - Yüce Allah sonradan kaldıramayacağı bir taş yaratabildi mi?

kaldır
{f} cock
kaldır
{f} lifting

My wrists were sore after lifting wieghts. - Ağırlıklar kaldırdıktan sonra bileklerim ağrıdı.

When you're about to have exams, lifting weights really does relieve stress, and it's also good for your mind and body. - Sınavlarınız olduğu zaman, ağırlık kaldırmak gerçekten stresi azaltır, ve bu zihniniz ve bedeniniz için de iyidir.

kaldır
raise up
acile kaldırılmak
(Tıp, İlaç) to be taken to emergency roomtake patient to ER
hastaneye kaldırılmak
be taken to the hospital
kaldır
upheave
kaldır
(Biyoloji) erect
kaldır
uncheck
kaldır
raiseup
kaldır
hoicks
kaldır
unchecked
kaldır
hoick
kaldırılma
abolition

He was not an abolitionist. - O, köleliğin kaldırılmasından yana biri değildi.

The abolition of slavery in Europe eventually reached America. - Avrupa'da köleliğin kaldırılması, sonunda Amerika'ya ulaştı.

kaldırılma
{i} cancellation
kaldırılma
(Hukuk) elimination, abolition
التركية - التركية
Kaldırma işi yapılmak
lağvedilmek
lağvolmak
kaldırılma
Kaldırılmak işi
kaldırılmak
المفضلات