kalıpçı

listen to the pronunciation of kalıpçı
التركية - الإنجليزية
blocker, molder
molder
pattern maker
one who makes castings
diesinker, moulder
maker or seller of molds
moulder
former
diesinker
kalıp
mould
kalıp
mold

A man cannot be made in a mold. - Bir insan, bir kalıp içinde yapılamaz.

kalıp
pattern

She won't conform to the town's social patterns. - O, kasabanın sosyal kalıplarına uymayacak.

Let me teach you the patterns of the verb. - Sana fiil kalıplarını öğreteyim.

kalıp
dies
kalıp
bar

Wash your hands with a bar of soap. - Ellerini bir kalıp sabunla yıka.

Tom bought three bars of soap yesterday. - Tom dün üç kalıp sabun aldı.

kalıp
model
kalıp
cake
kalıp
{i} form
kalıp
stencil
kalıp
template
kalıp
plate
kalıp
molding
kalıp
appearance
kalıp
(Otomotiv) press
kalıp
shuttering
kalıp
depth moulded
kalıp
piece
kalıp
(Askeri,Havacılık) former
kalıp
moulding
kalıp
(Ticaret) brick
kalıp
block
kalıp
formwork
kalıp
manikin
kalıp
cast
kalıp
mold of
kalıp
{i} shape
kalıp
{i} print
kalıp
die
kalıp
{i} tablet
kalıp
{i} casting
kalıp
{i} matrix
kalıp
{i} templet
kalıp
(tip) timber
kalıp
stamp
kalıp
(ufak) pat
kalıp
mold, matrix
kalıp
mould, mold; pattern, model; template; (ayakkabı) last; (şapka) block; (sabun, vb.) bar, cake, piece; appearance; shape
kalıp
master
kalıp
bar, cake, piece (of something)
kalıp
form; hat block; shoe last
kalıp
template; pattern, model
kalıp
ramekin
التركية - التركية
Beton kalıplarını yapan kimse
Kalıp yapan veya satan kimse
Görevi herhangi bir şeyi kalıba vurmak olan kimse
kalıp
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç: "İstenilen kalıplarda ve istenilen nüanslarda heykeller yapılabilir."- P. Safa
kalıp
Genellikle küp biçiminde bir kalıba dökülerek yapılmış olan
kalıp
Biçim, durum
kalıp
Biçki modeli, patron
kalıp
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
kalıp
Biçim, durum: "Muayyen bir kalıba girecek insana benzemiyordu."- H. E. Adıvar
kalıp
Belirli bir biçim
kalıp
Gösterişli görünüş
kalıp
Belirli bir biçim: "Yazar ilkin yeni şairin, şiiri kalıptan kurtarmış olmasının mühim sayılamayacağını söyledi."- O. V. Kanık
kalıpçı
المفضلات