kadro

listen to the pronunciation of kadro
التركية - الإنجليزية
staff

She is on the teaching staff. - O, öğretmenlik kadrosundadır.

Bill is on the editorial staff. - Bill yazı işleri kadrosunda.

(Ticaret) position
personnel cadre
(Askeri) troop basis
personnel
staff, personnel
strength
the number of people (who comprise a specified group within an organization): Bu yıl takımımızın aday kadrosu az. This year the number of candidates for our team is small
(a) position on the permanent staff (of an organization)
cadre
frame (of a bicycle, motorbike, or motorcycle)
framework
(permanent) staff, (long-term) personnel
payroll

He is still on the payroll of the company. - O, hâlâ şirketin kadrosunda.

establishment
list or roster of permanent staff positions
stable
kadro (devlet kuruluşundaki)
staff
kadro artırması
(Askeri) augmentation
kadro birliği
(Askeri) table of organization unit
kadro dökümü
(Askeri) troop basis accounting
kadro dışı
on the bench
kadro halinde teşkil etmek
(Askeri) constitute
kadro kurmak
casting
kadro malzemesi
(Askeri) authorized equipment
kadro parça listesi
(Askeri) authorized parts list
kadro takviyesi
(Askeri) augmentation
kadro artırmalı kuvvet
(Askeri) force basis
kadro açığı
opening
kadro cedveli
(Kanun) table of cadre
kadro dağıtma
(Kanun) distribution of cadres
kadro dışı
a) not on the permanent staff b) on the bench
kadro dışı araç
(Askeri) nonorganic vehicle
kadro dışı araç
(Askeri) non-organic vehicle
kadro dışı bırakmak
shelve
kadro ihtiyacı
(Askeri) initial requirements
kadro koruma için bölgesel yetkili makam
(Askeri) Landesamt für Verfassungsschutz (regional authority for constitutional protection)
kadro kuvvet artırması
(Askeri) force augmentation
kadro kısıntısı
(Ticaret) reduction-in-force
kadro oluşturmak
staff
kadro partisi
cadre party
kadro taslağı
(Ticaret) staff scheme
kadro tatbikatı
(Askeri) tactical ride
kadro ulaştırma araçları
(Askeri) organic transportation
kadro yönetmeliği
(Askeri) staffing guide
tam kadro
complement
idari kadro
(Askeri) administrative staff
norm kadro
(Politika, Siyaset) permanent staff
Kuruluş Dışı Kadro ve İstihkaklar
(Askeri) Table of Distribution and Allowance
Kuruluş Dışı Kadro ve İstihkaklar Listesinin belirlenmesi
(Askeri) Table of Distribution and Allowance (TDA) designation
Sivil Hava Devriyesi; sivil kadro artırımı programı; muharebe hava Devriyesi; ko
(Askeri) Civil Air Patrol; civil augmentation program; combat air Patrol; configuration and alarm panel; Consolidated Appeals Process (UN); crisis action planning
daimi kadro
permanent staff
deneyimli kadro
experienced staff
elektronik kadro hava subay kiti
(Askeri) electronic staff weather officer kit
ikiz görevli kadro
(Askeri) twinned post
kilit kadro
key post
serbest kadro
(Kanun) free staff list
tam kadro
full complement
temel kadro
skeleton crew
yabancı dahili savunma kadro takviye kuvveti
(Askeri) foreign internal defense augmentation force
yönetici kadro
(Ticaret) management group
çekirdek kadro
cadre
çekirdek kadro
skeleton
çekirdek kadro
hard core
çekirdek kadro
skeleton crew
çekirdek kadro elemanı
cadre
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) ing. Bir işin yürütülebilmesi için icab eden bir cinsten şeylerin, bilhassa insanların tamamı veya bütün
Bu çizelgedeki yer: "Sekizinci topçu alayı kadrosunun büyük kısmı alaylı idi."- F. R. Atay
Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi
Bir kamu kuruluşunda, bir işletmede, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi: "Bir disiplin kadrosu içinde anonim kalmak Türk gençlerinin hoşuna gitmez."- F. R. Atay
Bu kişi ve sorumlulukları sayı, nitelik ve aşamalarıyla gösteren çizelge
Bir işte görev alan kişi veya kişiler, ekip
Bu çizelgedeki yer
Bisiklet ve motosiklette iskeleti oluşturan metal bölüm
torba kadro
Gereğinde yetkilinin uygun göreceği yerlerde ve miktarlarda kullanılmak için saklı bulundurulan kadroların tümü
kadro
المفضلات