kırtasiyecilik

listen to the pronunciation of kırtasiyecilik
التركية - الإنجليزية
red tape
being a stationer; the stationery business
bureaucracy
stationer's trade
stationery business; bureaucracy, red tape
red tape, bureaucracy
stationery business
paperwork

Tom sat at his desk doing paperwork. - Tom kırtasiyecilik yaparak masasında oturdu.

officialism
stationer's
official
التركية - التركية
Kırtasiyecinin yaptığı iş
Devletle ilgili işlerin yürütülmesinde şekle gereğinden çok önem verme, bürokrasi
bürokrasi
kırtasiyecilik
المفضلات