kıracak

listen to the pronunciation of kıracak
التركية - الإنجليزية
cracker
nutcrackers
kır
{i} grizzle
kır
prairie

Laura Ingalls grew up on the prairie. - Laura Ingalls kırda büyüdü.

kır
field

I feel like dancing in the fields. - Canım kırlarda dans etmek istiyor.

The field is full of wild flowers. - Tarla kır çiçekleriyle dolu.

kır
countryside

The countryside is beautiful in the spring. - Kırsal İlkbaharda güzeldir.

Tom and Mary took a long walk through the countryside. - Tom ve Mary kırlarda uzun bir yürüyüş yaptılar.

kır
{i} fell

The horse broke its neck when it fell. - Düşen at boynunu kırdı.

I knew I'd broken my wrist the moment I fell. - Düştüğüm anda bileğimi kırdığımı biliyordum.

kır
Moor
kır
{f} broke

This window has been broken for a month. - Bu pencere bir aydır kırıktır.

Jack hid the dish he had broken, but his little sister told on him. - Jack kırdığı tabağı sakladı fakat küçük kız kardeşi onu gammazladı.

kır
{s} grey
kır
the wild

Barsoom was the biggest Martian town. It had the fanciest saloon. It was the Wild, Wild Red. - Barsoom en büyük Mars kentiydi. En süslü salona sahipti. Orası Vahşi, Vahşi Kırmızıydı.

I saw the girls pick the wild flowers. - Kızların kır çiçekleri topladığını gördüm.

kır
slopes
kır
wild

I saw the girls pick the wild flowers. - Kızların kır çiçekleri topladığını gördüm.

I like studying wild flowers. - Kır çiçeklerini öğrenmeyi seviyorum.

kır
blot
kır
the country

Why do you think Tom prefers living in the country? - Tom'un niçin kırsal alanda yaşamayı tercih ettiğini düşünüyorsun?

We spent a quiet day in the country. - Biz kırda sessiz bir gün geçirdik.

kır
grizzled
kır
hoar
kır
heath
kır
wilderness
kır
break up

Tom looks forward to his lunchtime run, to break up the monotony of his working day. - Çalışma günü monotonluğunu kırmak için Tom öğle vakti koşusuna can atıyor.

kır
breake
kır
country

We spent a quiet day in the country. - Biz kırda sessiz bir gün geçirdik.

Tom and Mary took a long walk through the countryside. - Tom ve Mary kırlarda uzun bir yürüyüş yaptılar.

kır
{f} shattered

Tom's self-confidence was shattered after his boss dressed him down in front of his workmates. - Tom'un öz güveni, patronu iş arkadaşlarının yanında kendisini haşlayınca kırıldı.

kır
{f} shattering
kır
{f} broken

He got a broken jaw and lost some teeth. - Kırık bir çenesi var ve birkaç dişini kaybetti.

This window has been broken for a month. - Bu pencere bir aydır kırıktır.

kır
{f} break

The last straw breaks the camel's back. - Devenin belini kıran son saman çöpü.

Art breaks the monotony of our life. - Sanat hayatın monotonluğu kırar.

kır
{f} breaking

She forgave me for breaking her mirror. - Aynasını kırdığım için beni bağışladı.

I had no difficulty breaking the lock. - Kilidi kırmakta zorlanmadım.

kır
shatter

Tom's self-confidence was shattered after his boss dressed him down in front of his workmates. - Tom'un öz güveni, patronu iş arkadaşlarının yanında kendisini haşlayınca kırıldı.

kır
weald
kır
riven
kır
{i} bent

The bamboo bent but did not break. - Bambu eğildi ama kırılmadı.

kır
refract
kır
{i} moorland
kır
griseous
kır
{s} grizzly
kır
champaign
kır
ruffle
kır
knap
kır
countryside, the country, rural area
kır
rive

Tom and Mary picked some wildflowers by the river. - Tom ve Mary nehrin yanında birkaç kır çiçeği topladı.

kır
grayness
kır
grey, gray; grey, gray; (saç) hoary, hoar
kır
grayish
kır
(Tabiat Doğa) de: Heideland heath
kır
frosty

Young plants should be protected in frosty weather. - Genç bitkiler kırağılı havadan korunmalıdır.

kır
uncultivated and open country
kır
diffract
kır
greyish
kır
gray

Gray goes well with red. - Gri, kırmızı ile iyi gider.

That gray-haired man is Tom's father. - O kır saçlı adam Tom'un babası.

التركية - التركية
Nalbantların atın tırnağını kesmek için kullandıkları keskin demir alet
Nal çakıldıktan sonra tırnağın naldan taşan bölümlerini kesmekle kullanılan bıçak
Kır
(Osmanlı Dönemi) BEYABAN
Kır
sahra
Kır
(Osmanlı Dönemi) BERİYYE
kır
Bu renkte olan. Şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer: "Araba tenha, düz yolda tıkır tıkır gidiyor, ara sıra kır kokuları getiren hafif bir rüzgâr esiyordu."- Ö. Seyfettin
kır
Kulağı beyaz işaretli keçi
kır
Şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer
kır
Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk: "Gözlerinden, kırları artan sakalına bir iki damla yaş düştü."- F. R. Atay
kır
Orman, dağ vb.ne karşıt olan açıklık yer: "Bizim kır evinde roman var; fakat roman dersi verecek bir edebiyat kitabı yok."- F. R. Atay
kır
Tarla
kır
Bu renkte olan
kır
Orman, dağ vb.ne karşıt olan açıklık yer
kır
Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk
kıracak
المفضلات