kın

listen to the pronunciation of kın
التركية - الإنجليزية
case
stipule
ocrea
cover
sheath, scabbard
scabbard

A sheath for a sword is a scabbard. - Kılıcın kılıfına kın denir.

sheath

A sheath for a sword is a scabbard. - Kılıcın kılıfına kın denir.

(Botanik) ocrea, stipule
spear carrier
kın kanatlılar
(Hayvan Bilim, Zooloji) coleoptera
kın kanatlılar
beetles
kın (bıçak vb)
spear carrier
kın kanat
(Hayvan Bilim, Zooloji) scarabaeoid
kın kanat
(Hayvan Bilim, Zooloji) scarabaeid
kın tedarik etme
ensheathing
kın tedarik etmek
ensheathe
kılıf, kın, kabuk. zarf
sheath, sheath, shell. envelope
التركية - التركية
Bıçak, kılıç gibi kesici araçların kabı
Buğdaygillerde olduğu gibi, yapraklarda sapın bir bölümünü uzunlamasına saran, geniş dış bölüm
KIN'AR
(Osmanlı Dönemi) Dağ keçisinin semiz ve büyük olanı
KIN'AS
(Osmanlı Dönemi) Büyük deve
kın kanat
Kın kanatlı böceklerin gövdeyi korumakla görevli ve çok sert yapıda birinci çift kanadı
kın kanatlılar
Böcekler sınıfından, boynuzsu bir kın biçiminde olan birinci çift kanatları uçmakta kullanan öteki iki kanadı örten, ağız parçaları çiğnemeye, parçalamaya elverişli, bütünüyle başkalaşma gösteren bir takım
kın
المفضلات