küçük ayakkabı çivisine anadolu'nun çeşitli yörelerinde verilen isim

listen to the pronunciation of küçük ayakkabı çivisine anadolu'nun çeşitli yörelerinde verilen isim
التركية - التركية
peri
küçük ayakkabı çivisine anadolu'nun çeşitli yörelerinde verilen isim

    الواصلة

    kü·çük a·yak·ka·bı çi·vi·si·ne a·na·do·lu'·nun çe·şit·li yö·re·le·rin·de ve·ri·len i·sim

    النطق

    كلمة اليوم

    amative
المفضلات