japanese system of syllabic writing

listen to the pronunciation of japanese system of syllabic writing
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} kana
japanese system of syllabic writing

  الواصلة

  Jap·a·nese sys·tem of syl·lab·ic wri·ting

  التركية النطق

  cäpıniz sîstım ıv sıläbîk raytîng

  النطق

  /ˌʤapəˈnēz ˈsəstəm əv səˈlabək ˈrītəɴɢ/ /ˌʤæpəˈniːz ˈsɪstəm əv səˈlæbɪk ˈraɪtɪŋ/

  كلمة اليوم

  matronym
المفضلات