japanese general trading company based in tokyo

listen to the pronunciation of japanese general trading company based in tokyo
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} Mitsui & Co., Ltd
japanese general trading company based in tokyo

  الواصلة

  Jap·a·nese gen·er·al trading com·pa·ny based in To·kyo

  التركية النطق

  cäpıniz cenrıl treydîng kʌmpıni beyst în tōkiō

  النطق

  /ˌʤapəˈnēz ˈʤenrəl ˈtrādəɴɢ ˈkəmpənē ˈbāst ən ˈtōkēˌō/ /ˌʤæpəˈniːz ˈʤɛnrəl ˈtreɪdɪŋ ˈkʌmpəniː ˈbeɪst ɪn ˈtoʊkiːˌoʊ/

  كلمة اليوم

  dissert
المفضلات