japanese company engaged in trading and brokerage of real estate

listen to the pronunciation of japanese company engaged in trading and brokerage of real estate
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} Gold Crest Co., Ltd
japanese company engaged in trading and brokerage of real estate

  الواصلة

  Jap·a·nese com·pa·ny en·gaged in trading and bro·ker·age of re·al es·tate

  التركية النطق

  cäpıniz kʌmpıni engeycd în treydîng ınd brōkrîc ıv ril îsteyt

  النطق

  /ˌʤapəˈnēz ˈkəmpənē enˈgāʤd ən ˈtrādəɴɢ ənd ˈbrōkrəʤ əv ˈrēl əˈstāt/ /ˌʤæpəˈniːz ˈkʌmpəniː ɛnˈɡeɪʤd ɪn ˈtreɪdɪŋ ənd ˈbroʊkrɪʤ əv ˈriːl ɪˈsteɪt/

  كلمة اليوم

  guillotine
المفضلات