izlenimler

listen to the pronunciation of izlenimler
التركية - الإنجليزية
impression

What were your impressions of it? - Onun hakkında izlenimlerin neydi?

First impressions matter. - İlk izlenimler önemlidir.

impressions

First impressions matter. - İlk izlenimler önemlidir.

First impressions are important. - İlk izlenimler önemlidir.

izlenim
impression

What is your impression of America? - Amerika izleniminiz nedir?

What's your impression, doctor? - İzlenimin nedir, doktor?

İzlenim
impression

He made a favorable impression on his bank manager. - O, banka yöneticisinde olumlu bir izlenim bıraktı.

I didn't mean to give you that impression. - Sana o izlenimi vermeyi kastetmemiştim.

izlenim
{i} imprint
izlenim
{i} feeling

I don't have a good feeling about this. - Bu konuda iyi bir izlenimim yok.

I have a feeling that he knows the secret. - Onun sırrı bildiğine dair bir izlenimim var.

izlenim
image
izlenim
sound

It sounds like he made quite an impression on you. - Senin üzerinde oldukça bir izlenim bırakmış gibi görünüyor.

It sounds like she made quite an impression on you. - Senin üzerinde epeyce bir izlenim bırakmış gibi görünüyor.

izlenim
aura
izlenim
give the impression
izlenim
make impression
ilk izlenimler raporu; uçuş bilgi bölgesi
(Askeri) first-impressions report; flight information region
izlenim
{i} ring
izlenim
{i} odour
izlenim
odour [Brit.]
izlenim
{i} stamp
izlenim
{i} effect
izlenim
impressure
izlenim
seemingness
izlenim
odor
izlenim
impression intiba
التركية - التركية

تعريف izlenimler في التركية التركية القاموس.

izlenim
intiba
izlenim
Uyaranların, duyu organları ve ilişkili sinirler üzerindeki etkileri veya belirli bir durumun kişi üzerindeki çözümlenmemiş bütün etkisi, intiba
izlenim
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba: "İlk izlenim olarak bana pek zeki görünmedi."- Ç. Altan
izlenim
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
İzlenim
intiba
izlenimler
المفضلات