it does not signify

listen to the pronunciation of it does not signify
الإنجليزية - الإنجليزية
it is not important, it is not significant, it has no meaning
it does not signify

  الواصلة

  it does not sig·ni·fy

  التركية النطق

  ît dîz nät sîgnıfay

  النطق

  /ət dəz ˈnät ˈsəgnəˌfī/ /ɪt dɪz ˈnɑːt ˈsɪɡnəˌfaɪ/

  كلمة اليوم

  flay
المفضلات