issue securities

listen to the pronunciation of issue securities
الإنجليزية - التركية
(Politika, Siyaset) menkul kıymetler ihraç etmek
(Avrupa Birliği) menkul kıymet ihraç etmek
issue securities

  الواصلة

  is·sue securities

  التركية النطق

  îşu sîkyûrıtiz

  النطق

  /ˈəsʜo͞o səˈkyo͝orətēz/ /ˈɪʃuː sɪˈkjʊrətiːz/

  كلمة اليوم

  jericho
المفضلات