is the biochemical oxygen demand

listen to the pronunciation of is the biochemical oxygen demand
الإنجليزية - التركية

تعريف is the biochemical oxygen demand في الإنجليزية التركية القاموس.

bod
herif
bod
kişi

Tom cesedi keşfeden kişiydi. - Tom was the one who discovered the body.

Polis Mary'nin vücudunun keşfinden sonra ilgi kişilerin bir listesini hazırladı. - The police drew up a list of persons of interest after the discovery of Mary's body.

bod
adam

Neredeyse kusursuz cinayetti: Biz, olay yerine geldik, bagajı açtık, adamı öldürdük ve izleri temizledik, ama biz cesedi gizlemeyi unuttuk. - It was almost the perfect crime: we arrived at the scene, opened the trunk, killed the man and cleaned up the prints, but we forgot to hide the body.

Tom, çocukluktan beri, bir adamın vücudunda doğmuş olan bir kız gibi hissettiğini söyledi. - Tom said that, from childhood, he had felt like a girl who had been born in the body of a man.

الإنجليزية - الإنجليزية
bod
is the biochemical oxygen demand

  الواصلة

  I·s the bi·o·che·mi·cal o·xy·gen de·mand

  التركية النطق

  îz dhi bayōkemıkıl äksıcın dîmänd

  النطق

  /əz ᴛʜē ˌbīōˈkeməkəl ˈäksəʤən dəˈmand/ /ɪz ðiː ˌbaɪoʊˈkɛməkəl ˈɑːksəʤən dɪˈmænd/

  كلمة اليوم

  lee
المفضلات