is a characteristic or feature of a neighborhood

listen to the pronunciation of is a characteristic or feature of a neighborhood
الإنجليزية - الإنجليزية
Amenity
is a characteristic or feature of a neighborhood

  الواصلة

  I·s a char·ac·ter·is·tic or fea·ture of a neigh·bor·hood

  التركية النطق

  îz ı kerıktırîstîk ır fiçır ıv ı neybırhûd

  النطق

  /əz ə ˌkerəktərˈəstək ər ˈfēʧər əv ə ˈnābərˌho͝od/ /ɪz ə ˌkɛrəktɜrˈɪstɪk ɜr ˈfiːʧɜr əv ə ˈneɪbɜrˌhʊd/

  كلمة اليوم

  acquiesce
المفضلات