irfan

listen to the pronunciation of irfan
التركية - الإنجليزية
knowledge
lore
wisdom
understanding, insight; knowledge, culture
understanding, comprehension, insight
education
understanding
enlightenment
enlighten
aufklarung
culture
ilim irfan
enlightenment
التركية - التركية
Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş, varış, varışlılık
Bilme, anlama, sezme, kültür: "Zira onun irfan seviyesi hakkında malumatım pek azdır."- R. H. Karay
Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş
Bilme, anlama, sezme, kültür
İRFAN
(Osmanlı Dönemi) İkrar
İRFAN
(Osmanlı Dönemi) Fık: Esrar-ı İlâhiyeye, iman ve Kur'an hakikatlarına vukufiyet. (İlim ile irfan ve ma'rifet arasında fark vardır: İlim, vech-i küllî ile, yani her vechesiyle bilmektir. İrfan ve marifet ise; vech-i cüz'î ile bilmektir. Bu cihetle Cenab-ı Hakk'a irfan ve marifet isnad olunmaz. Fıtrî istidat eseri olarak inceleyerek tefekkür edip bilmektir. Buna "İlm-i Ledün" ve İlm-i Rabbanî" de denir.) (Bak: Ârif)
İRFAN
(Osmanlı Dönemi) Bilmek, anlayış, tecrübe ve zekâdan ileri gelen zihnî kemal
İRFAN
(Osmanlı Dönemi) Mücazat
irfan tözün
Rumuz Goncagül, Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri, Kız kulesi Âşıkları gibi filmleriyle tanınmış sinema yönetmenimiz
irfan özbakır
Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane, Gönlüm sevginle dolu unutmak mümkün değil, Gülünce gözlerinin içi gülüyor gibi şarkılarıyla tanınan ve geçen aylarda 77 yaşındayken ölen bestecimiz
irfan
المفضلات