investigate to establish the truth about or accuracy of

listen to the pronunciation of investigate to establish the truth about or accuracy of
الإنجليزية - التركية

تعريف investigate to establish the truth about or accuracy of في الإنجليزية التركية القاموس.

check up on
araştırmak
check up on
soruşturmak
check up on
gözden geçirmek
check up on
kontrol etmek
check up on
(bir şeyin) doğru olup olmadığını öğrenmeye çalışmak
check up on
(kontrol etmek amacıyla) -e bakmak, -e göz atmak
الإنجليزية - الإنجليزية
check up on
investigate to establish the truth about or accuracy of

  الواصلة

  in·ves·ti·gate to es·tab·lish the truth a·bout or ac·cu·ra·cy of

  التركية النطق

  învestıgeyt tı istäblîş dhi truth ıbaut ır äkyırısi ıv

  النطق

  /ənˈvestəˌgāt tə ēˈstabləsʜ ᴛʜē ˈtro͞oᴛʜ əˈbout ər ˈakyərəsē əv/ /ɪnˈvɛstəˌɡeɪt tə iːˈstæblɪʃ ðiː ˈtruːθ əˈbaʊt ɜr ˈækjɜrəsiː əv/

  كلمة اليوم

  bricolage
المفضلات