intermediate tone between two primary colors

listen to the pronunciation of intermediate tone between two primary colors
الإنجليزية - التركية
geçiş
intermediate tone between two primary colors

  الواصلة

  in·ter·me·di·ate tone be·tween two pri·ma·ry col·ors

  التركية النطق

  întırmidiît tōn bitwin tu praymeri kʌlırz

  النطق

  /ˌəntərˈmēdēət ˈtōn bēˈtwēn ˈto͞o ˈprīˌmerē ˈkələrz/ /ˌɪntɜrˈmiːdiːɪt ˈtoʊn biːˈtwiːn ˈtuː ˈpraɪˌmɛriː ˈkʌlɜrz/

  كلمة اليوم

  feuilleton
المفضلات