interference

listen to the pronunciation of interference
الإنجليزية - التركية
girişim
{i} engel
{i} engelleme
{i} müdahale etme

Rusya, Avrupa Birliği ve ABD; birbirlerini Ukrayna'nın iç işlerine müdahale etmekle suçluyorlar. - Russia, the European Union and the U.S. are accusing each other of interference in Ukraine's domestic affairs.

karşılıklı etkileşim
(Tıp) interferans
(Askeri) titreşim girişimi
karşıtlık
(Tıp) etkileşim
(Askeri,Tıp) enterferans
(Havacılık) karşılıklı etkileme
(Askeri) karıştırma
(with ile) karışma
karışma

Tom ve Mary'nin evliliğindeki en büyük sorun Mary'nin annesinin karışmasıdır. - The biggest problem in Tom and Mary's marriage is Mary's mother's interference.

parazit
Kalbte iki uyarı dalgasının birbiriyle çatışması, dalgaların üst üste binişi nedeniyle bir uyarı dalgasının diğerinin etkisini ortadan kaldırmasıyla belrigin iletim bozukluğu
KARışıM, GİRİŞİM, TİTREŞİM GİRİŞİMİ: Telsiz muhaberesinde, parazit veya arzu edilmeyen işaretlerden doğan alma karışıklığı. Radarda; dost veya düşman elektrik cihaz ve makinalarının veya atmosferik olayların etkisi ile ekran üzerinde rastgele beliren şaşırtıcı işaretler
ışık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi, dolayısıyla dalgaların etrafa yayılım alanının genişlemesi
{i} radyo parazit
{i} kurcalama
araya girme
(İnşaat) içiçe geçme
{i} burnunu sokma
{i} tezat
(Mukavele) müdahale, karışma, dokunma, sataşma; (fiz.) girişim, karışım
{i} çatışma
(Askeri) KARIŞIM, GİRİŞİM, TİTREŞİM GİRİŞİMİ: Telsiz muhaberesinde, parazit veya arzu edilmeyen işaretlerden doğan alma karışıklığı. Radarda; dost veya düşman elektrik cihaz ve makinalarının veya atmosferik olayların etkisi ile ekran üzerinde rastgele beliren şaşırtıcı işaretler. Bk. "electronic deception"
(Tıp) 1.Işık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi, dolayısıyla dalgaların etrafa yayılım alanının genişlemesi
engel/parazit/karışma
bağcıksız
interference field
(Bilgisayar,Teknik) karışma alanı
interference fit
(Mekanik) temaslı alıştırma
interference fit
(Mekanik) sıkı geçme
interference fringes
(Fizik) girişim çizgileri
interference from power lines
(Bilgisayar,Teknik) güç hatlarından karışma
interference guard bands
karışımönler bantlar
interference immunity
karışma dayanıklılığı
interference pattern
(Bilgisayar,Teknik) girişim örüntüsü
interference radiation
parazit yayılımı
interference reception
alış paraziti
interference report
(Askeri) enterferans raporu
interference settlement
girişik oturma
interference susceptibility
karışma duygunluğu
interference theory
(Pisikoloji, Ruhbilim) engel teorisi
interference with
ile karışan
interference with
ile karışma
interference with
ile çatışma
interference with
ile çakışma
interference attenuator
parazit giderici aygıt
interference eliminator
parazit eliminatörü
interference fading
girişim zayıflaması
interference filter
girişim filtresi
interference fringe
girişim çizgisi
interference source suppression
girişim kaynağı bastırma
interference suppression
antiparazit
interference trap
girişim tuzağı
interference inverter
girişim enversörü, girişim evireci
interference; intrusion
girişim; saldırı
interference color chart
girişim renk grafiği
interference colors
girişim renkleri
interference control
(Askeri) KARIŞIM KONTROLÜ (HV.): Füze üzerindeki teçhizatın kötü çalışmasına sebep olabilecek karışımları tespit etmek üzere, bir füze atış yerine tahsis edilmiş telsiz frekanslarının kontrol edilmesi ve karışım yapan ışımaların tespiti ve kesilmesi için düzenlenmiş yoğun çalışma
interference control
(Askeri) karıştırma kontrolü
interference eliminator
(Elektrik, Elektronik,Teknik) parazit süzgeci
interference eliminator
(Elektrik, Elektronik) parazit eleminatörü
interference field
karisma alani
interference figure
girişim şekli
interference filter
parazit filtresi
interference from power lines
guc hatlarindan karisma
interference guard bands
karisimonler bantlar
interference immunity
karisma dayanikliligi
interference inverter
(Teknik,Televizyon) girişim enversörü
interference inverter
(Teknik,Televizyon) girişim evireci
interference pattern
girisim oruntusu
interference susceptibility
karisma duygunlugu
interference trap
(Elektrik, Elektronik,Teknik) girişim engelleyici
inductive interference
endüktif girişim
interstation interference
istasyonlar arası girişim
intersymbol interference
(İSİ) simgelerarasi karisma
constructive interference
Yapıcı girişim
adjacent channel interference
(Bilgisayar,İnşaat) komşu kanal karışması
constructive interference
(Bilgisayar,İnşaat) yapıcı karışma
selective interference
(Bilgisayar) seçici karışma
anti interference
parazit giderici
anti-interference
parazit giderici
anti-interference
antiparazit
channel interference
kanal karışması
co channel interference
kanal karışması
colour interference suppression
renk karışmasını önleme düzeni
common channel interference
ortak kanal girişimi
electrical interference
elektriksel girişim
electromagnetic interference
elektromanyetik girişim
heterodyne interference
heterodin girişimi
image interference
görüntü girişimi
harmonic interference
harmonik girişim
interferences
karışmaları
interferential
interferansiyel
non interference
sivil girişim
parental interference
ebeveynlerin müdahalesi
proactive interference
proaktif girişim
sideband interference
yan bant girişimi
adjacent channel interference
(ACİ) komsu kanal karismasi
anti interference condenser
parazit önleyici kondansatör
coherent interference
(Havacılık) koherent girişim
constructive interference
yapici karisma
disturbing interference
(Telekom) bozucu girişim
electromagnetic interface; electromagnetic interference
(Askeri) elektromanyetik ara yüzey; elektromanyetik müdahale (karıştrrma, titreşim)
electromagnetic interference
(Askeri) ELEKTROMANYETİK MÜDAHALE/GİRİŞİM: Elektronik/elektrik teçhizatın etkin performansını engelleyen, kesen ya da performansını düşüren veya sınırlayan herhangi bir elektromanyetik parazittir. Elektromanyetik harbin bazı şekilleri gibi kasıtlı olarak veya kasıtsız olarak yanlış emisyon ve tepkiler, intermodülasyon ürünleri ve benzerleri gibi oluşturulabilir. Ayrıca EMI'de denir
electronic interference
(Askeri) ELEKTRONİK MÜDAHALE (HV.): Elektronik teçhizatta arzu edilen reaksiyona sebep olan elektrikli veya elektromanyetik bir taciz. Elektrikle müdahale, özellikle, elektromanyetik enerji yaymayan elektrikli cihazların çalıştırılmasının sebep olduğu müdahaledir
harmful interference
(Telekom) bozucu girişim
heterodyne interference
(Elektrik, Elektronik,Teknik) heterodin girişim
joint spectrum interference resolution
(Askeri) müşterek kapsam müdahale çözümü
light interference filter
(Askeri) hafif girişim filitresi
magnetic interference
manyetik karisma
meaconing, interference, jamming, and intrusion
(Askeri) şaşırtma, müdahale, karıştırma ve sızma
multiple access interference
coklu erisim karismasi
nonspecific interference
(Pisikoloji, Ruhbilim) özgül olmayan engelleme
normal mode interference
uclar arasi karisim
radio frequency interference
(RFİ) radyo frekansinda karisma
signal interference ratio
(SİR) sinyal  (isaret) karisma orani
terrestrial interference
yerüstü karışması
terrestrial interference
yerustu karismasi
vaccine interference
(Tıp) aşı interferansı
wave interference
dalga karismasi
الإنجليزية - الإنجليزية
An effect caused by the superposition of two systems of waves, such as a distortion on a broadcast signal due to atmospheric or other effects

They wanted to watch the game on TV, but there was too much interference to even make out the score on the tiny screen.

The act of interfering with something, or something that interferes
In United States patent law, an inter partes proceeding to determine the priority issues of multiple patent applications; a priority contest
The illegal obstruction of an opponent in some ball games

They were glued to the TV, as the referee called out a fifteen yard penalty for interference.

Interference is any unwanted noise or crosstalk on a communications circuit which acts to reduce the intelligibility of the desired signal or speech
Unwanted radio signals received by a radio telescope that originate in human activity rather than natural phenomena
a policy of intervening in the affairs of other countries
any obstruction that impedes or is burdensome
The combining of two or more signals resulting in constructive or destructive interaction as in the comb-filter effect The word is also used to denote undesired signals resulting from sources outside the signal path
the act of hindering or obstructing or impeding
Disturbances of an electrical or electromagnetic nature that introduce undesirable responses into other electronic equipment
{i} act of impeding or obstructing; scrambling of waves or signals (Physics, Electronics); something which scrambles waves or signals (Physics, Electronics); blocking of an opposing player (Sports)
One crossover event inhibits the chances of another crossover event Also known as positive interference Negative interference increases the chance of a second crossover See also: crossing over
Radiated energy such as EMI that interferes with radio signals, causing diminished reception quality
When there is interference, a radio signal is affected by other radio waves or electrical activity so that it cannot be received properly. electrical interference. In physics, the net effect of combining two or more wave trains moving on intersecting or coincident paths. Constructive interference occurs if two components have the same frequency and phase; the wave amplitudes are reinforced. Destructive interference occurs when the two waves are out of phase by one-half period (see periodic motion); if the waves are of equal amplitude, they cancel each other. Two waves moving in the same direction but having slightly different frequencies interfere constructively at regular intervals, resulting in a pulsating frequency called a beat. Two waves traveling in opposite directions but having equal frequencies interfere constructively in some places and destructively in others, resulting in a standing wave
electrical or acoustic activity that can disturb communication
Any undesired signal that tends to interfere with the reception of radio waves It can be caused by transmissions within the same satellite system, by transmissions within other satellite systems that use the same frequencies, or from ground-based sources (e g point-to-point radio links, car ignition noise, etc )
The constructive and destructive superposition of two wavefronts that have different phases In an interferometer the two wavefronts are produced by the reference surface and the test sample surface
Checking or otherwise impeding the motion of an opponent who is not in possession of or contention for the puck, except immediately after the opponent has taken a shot or made a pass Incurs a minor penalty
Just as your voice can go unheard by others due to other noises, so too can Bluetooth radios go unheard due to other radio interference This issue is especially a concern as Bluetooth wireless technology uses an unlicensed band for transmissions Fortunately the technology was designed explicitly to be both a good citizen in these frequencies by not producing unnecessary noise but also to be able to avoid other radio waves Some common radio technologies which can affect Bluetooth wireless products include microwave ovens and some models of cordless phones
1 In optics, the alternate reinforcement and cancellation between two wave fields with non-zero coherence, producing fringes 2 In radio astronomy, either usage #1 or: unwanted signals from a man-made source or from a strong astronomical source such as the sun, interfering with the ability to detect signals from a desired astronomical target Often called RFI (radio frequency interference) to distinguish this usage from #1
a penalty in hockey called when a player attempts to impede the motion of another player not in possession of the puck
The mutual influence, under certain conditions, of two streams of light, or series of pulsations of sound, or, generally, two waves or vibrations of any kind, producing certain characteristic phenomena, as colored fringes, dark bands, or darkness, in the case of light, silence or increased intensity in sounds; neutralization or superposition of waves generally
The overlapping or collision of two or more waves Waves move through each other, but while they overlap they can make a larger disturbance if their amplitudes are the same (constructive interference) or will make a smaller disturbance if their amplitudes (destructive interference) Click to see a constructive interference movie Click to see a destructive interference movie Back to Top Back to Wave Index
Making body contact with an opponent who does not have possession of the puck Interference is also called when a player is standing in the crease or otherwise makes contact with the goaltender
Undesirable signals which interfere with the normal operation of electronic equipment or electronic transmission
Any electromagnetic phenomenon, signal or emission, man-made or natural, which causes or can cause an undesired response, malfunctioning or degradation of performance of electrical or electronic equipment
Any extraneous energy, from natural or manmade sources, that impedes the reception of desired signals The interference may be constructive or destructive, resulting in increased or decreased amplitude, respectively
(1) The superposing of one wave on another (2) The mutual effect of two beams of light, resulting in a reduction of energy in certain areas and an increase of energy in others
The act or state of interfering; as, the stoppage of a machine by the interference of some of its parts; a meddlesome interference in the business of others
Disturbance of an electrical, electromagnetic or RFI nature that introduces undesirable responses into other electronic equipment
(American football) the act of obstructing someone's path with your body; "he threw a rolling block into the line backer"
The act or state of interfering, or of claiming a right to the same invention
1 Extraneous signals, noises, etc that hinder proper reception of the desired signal in electronic equipment See babble, clutter, cosmic noise, crosstalk, jitter, static
disapproval Interference by a person or group is their unwanted or unnecessary involvement in something. Airlines will be able to set cheap fares without interference from the government
An act by a fielder which hinders a players attempt to hit a pitch or an act by a member of the team at bat that impedes a fielder attempting to make a play
An interferent is any gas other than the target gas that will cause a gas detecting sensor to give a signal In the case of a combustible sensor, any combustible gas or vapor will cause a signal
Energy which tends to interfere with the reception of the desired signals, such as fading from airline flights, r-f interference from adjacent channels, or "ghosting" from reflecting objects such as mountains and buildings
The suppression of crossing over that occurs in the extended chromosomal vicinity of an initial crossover event Interference is responsible for a severe reduction in the expected frequency of double crossover events in ten to twenty centimorgan lengths of the genome (see Chapter 7)
interference filter
an optical filter in which the wavelengths that are not transmitted are removed by interference rather than by absorption or scattering
interference microscope
An instrument used to study the differences in the phase of light transmitted through a specimen
interference fit
A fit in which the external dimension of one part exceeds the internal dimension of the part into which it has to fit
catcher interference
An instance of a hitter being awarded first bases, due to the catcher touching the batter's bat during his or her time at bat
co-channel interference
interference caused by two stations transmitting on the same frequency
interference.
intermeddling
negative interference
The condition when a word from one language to a sentence in another language will make it negative
run interference
To handle problems or remove obstacles for another person, especially for a person in authority
tortious interference
intentional damage of a person's contractual or other business relationships
constructive interference
The interference which occurs when the phase difference between the waves is a multiple of 2π, whereas destructive interference occurs when the difference is an odd multiple of π
ınterference
{n} interposition, mediation
RNA interference
(Biyoloji) RNA interference (also called "RNA-mediated interference", abbreviated RNAi) is a mechanism for RNA-guided regulation of gene expression in which double-stranded ribonucleic acid inhibits the expression of genes with complementary nucleotide sequences. Conserved in most eukaryotic organisms, the RNAi pathway is thought to have evolved as a form of innate immunity against viruses and also plays a major role in regulating development and genome maintenance
RNA-mediated interference
(Biyoloji) RNA interference (also called "RNA-mediated interference", abbreviated RNAi) is a mechanism for RNA-guided regulation of gene expression in which double-stranded ribonucleic acid inhibits the expression of genes with complementary nucleotide sequences. Conserved in most eukaryotic organisms, the RNAi pathway is thought to have evolved as a form of innate immunity against viruses and also plays a major role in regulating development and genome maintenance
television interference
(Elektrik, Elektronik) Television interference (TVI) is a term for anything that can adversely affect the signal reaching the TV or the TV's ability to function correctly. It is usually an indicator of electromagnetic compatibility problems
atmospheric interference
disturbances in radio wave reception caused by atmospheric electrical phenomena
electromagnetic interference
disruption of the operation of electrical devices which is caused by the presence of electromagnetic radiation, EMI
interferential
{s} of or pertaining to interference (especially of waves or signals)
proactive interference
Material learned prior to the new material interferes with the learning of the new material
proactive interference
Interference created by memories from prior learning (p 250)
proactive interference
process where old material already in memory interferes with new info
proactive interference
The phenomenon that learning of earlier material accelerates the forgetting of later material (Anderson)
proactive interference
Interference in which old items interfere with memory for newer items (See Retroactive Interference)
proactive interference
The inability to recall recent experiences as a result of the memory of earlier experiences
radio frequency interference
Electromagnetic interference originating in the radio frequency bands
radio frequency interference
Radio signals from external sources that invade and can be heard through, sound systems
radio frequency interference
Any induced, radiated, or conducted electrical disturbance or transient that causes undesirable responses or malfunctioning in any electrical or electronic equipment, device, or system Same as EMI
radio frequency interference
(EFI/RFI) A form of "noise" on data transmission mediums that can reduce data integrity & increase transmission errors
radio frequency interference
The unintentional transmission of radio signals Computer equipment and wiring can both generate and receive RFI See also electromagnetic interference
radio frequency interference
  Synonym electromagnetic interference
radio frequency interference
Radio signals from external sources that invade and can be heard through, sound systems Reflection: A term that describes the amount of sound "bouncing" off of hard surfaces Rejection: A microphone's ability to selectively exclude sounds coming from outside it's pickup pattern Resistance: Opposition, measured in ohms, to the flow of electrical current Reverberation: Sound waves that continue to bounce around a space after the sound source has ended Room: Any enclosed space in which a performance is staged
radio frequency interference
An audible buzz or noise in some sensitive audio and radio equipment caused by the dimmer's rapid current switching in conjunction with sharp current rise
radio frequency interference
Disruption of the signal by radio waves at the same frequency as the desired signal
radio frequency interference
EMI in electronic equipment caused by radio frequencies, ranging typically from 10 kHz (104 Hz) to 1000 MHz (109 Hz or 1 GHz)
radio frequency interference
RFI Many electronic devices, including computers and peripherals, can interfere with other signals in the radio-frequency range by producing electromagnetic radiation; this is normally regualated by government agencies in each country
interference
المفضلات