intense feeling of love

listen to the pronunciation of intense feeling of love
الإنجليزية - التركية

تعريف intense feeling of love في الإنجليزية التركية القاموس.

ardour
heyecan
ardour
gayret
ardour
ateş
ardour
heves
ardour
çaba
ardour
istek
ardour
azim
ardor
{i} heyecan
ardor
{i} heves
ardor
{i} gayret
ardor
ateş
ardor
{i} şevk
ardour
{i} şevk
ardour
i., İng., bak. ardor
ardour
ateş/gayret
الإنجليزية - الإنجليزية
ardor
ardour
intense feeling of love

  الواصلة

  in·tense feel·ing of Love

  التركية النطق

  întens filîng ıv lʌv

  النطق

  /ənˈtens ˈfēləɴɢ əv ˈləv/ /ɪnˈtɛns ˈfiːlɪŋ əv ˈlʌv/

  كلمة اليوم

  sansculotte
المفضلات